Yönetim Bilgi sistemi

Tüm belediye verilerini ortak bir yazılım üzerinde toplayarak veri tekrarını önlemek, veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla, 2006 yılında başlayan çalışmalar tamamlanarak 2007 yılı sonu itibariyle belediye otomasyon yazılımının tüm modüllerinin kurulumu tamamlandı.

Bu çalışma ile ;

  • Tüm Denizli Belediyesi verilerini (veritabanı) tek havuzda toplandı.
  • Mükerrer veri girişlerini önlenerek hatalar en aza indirildi.
  • Tekrarları önleyerek zaman ve personel israfını önlendi.
  • Yönetilebilir, ölçeklenebilir, sorgulanabilir, raporlanabilir yazılım dışındaki araçlarla da ulaşılabilir bir veritabanı oluşturuldu.
  • Günümüzün gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile haberleşebilecek ve yeni yazılımlara açık bir veritabanı ve yazılım çalışmaya başladı.
  • Vatandaşlarımızın bilgi öğrenme hakkını anında cevap verebilecek bir yapıya dönüştürüldü.
  • Yöneticilerimizin belediyeye ait ilgili tüm bilgileri belgeleri ve raporları izleme ve incelemesine imkan verildi.