Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Halil İbrahim KAŞLIKÖSE

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı

 
GÖREV TANIMI
a)Kamulaştırma işlemlerini ilgili mevzuatına bağlı kalarak yürütülmesini sağlamak,

b)Kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkım işlemini gerçekleştirmek,

c)Kamulaştırma, kiralama, takas, trampa, devir, alım-satım, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı işlemlerini gerçekleştirmek veya onlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d)İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,

e)Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,

f)Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.