Encümen

Osman ZOLAN
Başkan
Mustafa ÜNAL
Genel Sekreter
Dilaver YARDIM
Üye
Metin KOCABATMAZ
Üye
Mahir ALTUĞ
Üye
Sevgi ÇÖLHAN
Üye
Fazıl ALTINTAŞ
Üye
M. Aytaç TURGUT
Genel Sekreter Yardımcısı
Ramazan Değirmenci
Mali Hizmetler D. Bşk.
Seval GEBEŞ
İmar ve Şehircilik D. Bşk.
H.İbrahim KAŞLIKÖSE
Emlak ve İstimlak D. Bşk.