Ana Sayfa Eylül Ayı Meclis Gündemi

Eylül Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Eylül ayı toplantısı 15 Eylül 2017 Cuma günü saat: 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
11.09.2017
1-Acıpayam Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Karahöyükafşarı Mahallesi" isminin "Avşar Mahallesi" olarak değiştirilmesine ilişkin, Acıpayam Belediye Başkanlığının 07/08/2017 tarih ve  135 no.lu meclis kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, sokak ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-Denizli il merkezi ve ilçelerde kent güvenliği, trafik güvenliği ve trafik akışının sağlanmasına yönelik kurulan DTYS (Denizli Trafik Yönetim Sistemi) kapsamında, ekipmanların çalışabilmesi için abonelik işlemlerinin yapılması gerektiğinden, bu hizmetin temin edilmesi için Belediyemiz ile ADM Elektrik Dağıtım A.Ş arasında yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca fenni kontrollüğü yapılacak olan “Pelitlibağ Sosyal Tesis ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi”ne ait ihalenin; 2017 yılı için % 20 - 2018 yılı için % 80 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca fenni kontrollüğü yapılacak “8 adet Halı Saha Yapım İşi”ne ait ihalenin; 2017 yılı için % 20 - 2018 yılı için % 80 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-Mülkiyeti Sarayköy Belediyesine ait, Sarayköy ilçesi, Aşağı Mahalle, 33 ada 7 no.lu (10.227,00 m²) mezarlık vasfındaki parselin, 5216 sayılı Yasa’ya göre mezarlıkların bakım, onarım ve kullanımı büyükşehir uhdesinde bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6-Mülkiyeti Güney Belediyesine ait, Güney ilçesi, Tilkilik Mahallesi, 540 ada 1 no.lu (1.294,00 m²) parselin, belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 210 sayılı kararı ile Belediyemiz sorumluluğunda bulunan; Babadağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1790 no.lu parseldeki Şehit Deniz Er Ali Güzel Parkı’nın, üzerindeki yapılar ile birlikte tasarruf ve işletmesinin Babadağ Belediyesi adına devredilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

8-Nilüfer ÖZBİLEN’in, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kadılar Mahallesi, Abaşlar mevkii, 131 ada 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 2017/309 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, M22A22C2B pafta 4451 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,472 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Tavas Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarih ve 131 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Yeni Mahallesi, 18 ada 409 no.lu ve 19 ada 49 no.lu parselleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,26 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 3702 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Bayram KATRANCI'nın, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, M22a11a3 pafta, 206 ada 10 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2017 tarih ve 772 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, İstiklal Mahallesi, 7828 ada 1 ve 2 no.lu, 7829 ada 1 no.lu ve 7830 ada 1 ve 2 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,104 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-759,453 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Acıpayam Belediye Meclisinin 07/08/2017 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi sınırları içerisinde N22b08a4d pafta, 120 ada 117 parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,30 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Saim COŞKUN'un, tapunun Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 2 pafta, 3 ada 101, 102, 103 ve 104 no.lu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Yazır Mahallesi'ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Bozkurt Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 138 ada 4 ve 40 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28287 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21b25b2a paftada yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-DSİ 212. Şube Müdürlüğünün talebi üzerine, Serinhisar ilçesi merkez yerleşim yeri ve arazilerinin, yan derelerinin taşkın zararından korunması amacıyla ilçe merkezi içinden geçen Hamamçeşmesi Deresi’ne ait taşkın kanalları güzergahındaki taşınmazların kamulaştırma haritasına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, M22A22A3B, M22A23D1C, M22A22D2D, M22A22A3C paftalarda yer alan bazı trafo alanlarının yer değiştirmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Çivril Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 121 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çıtak Mahallesi, 602 ada 75 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2017 tarih ve 643 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-26905 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Bozkurt Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 125 ada 18, 20, 21, 23, 24 ve 98 no.lu parseller ve 129 ada 18 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-27676 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Ali İhsan DALKILIÇ ve Fadim DALKILIÇ’ın, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Nebidede mevkii, 5549 ada 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Karser Enerji Üretim Ticaret A.Ş.'nin, Denizli ili, Çal ilçesi, Bayıralan Mahallesi, 106 ada 174 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B20C4D pafta 290 adanın doğusundaki ağaçlandırılacak alan içerisinde trafo alanı planlanması ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Solarana Enerji Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3620 parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Mehmet YILDIZ'ın, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, Alankavağı mevkii, M21a.22a.1b pafta 5539 ada 11 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Solarana Enerji Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Çal ilçesi, Belevi Mahallesi, 19 pafta, 3641 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Semerkand Vakfının, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, Köyaltı mevkii, M22A16C pafta, 311 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Çivril Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 120 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 234 ada 2 parselin kuzeydoğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,24 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin; tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2B paftada hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 2017/311 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 4879 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,469 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34-Güney Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen; Güney ilçesi, Cindere Mahallesi, 181 ada 57 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28381 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
35-Çivril Belediye Meclisinin 08/08/2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,11 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
36-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/08/2017 tarih ve 2017/299 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 1, 3, 4, 14, 90, 91, 92, 93, 232, 250 no.lu adalarda kitle durumlarının belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre Şehircilik Bakanlığının UİP- 759,455 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
37-Pamukkale Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarih ve 2017/295 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi, 18 ada 6 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  
38-Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 2017/144 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif imar adalarında yapı yaklaşma sınırlarının imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,269 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
39-Pamukkale Belediye Meclisinin 01/08/2017 tarih ve 2017/291 sayılı kararı ile uygun bulunarak kabul edilen; ilimiz Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi, 3617 ada 9, 10, 11, 12, 13 no.lu parsellerde kitle belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre Şehircilik Bakanlığının UİP-759,463 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu imar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.