Ana Sayfa İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü, Merkez Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ile Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ve Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü, Merkez Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ile Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ve Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler

12.02.2018
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/01/2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi İdari Birimlerine Ait Teşkilat Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde birimlerin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usullere yönelik hazırlanan ve Başkanlığın 08/02/2018 tarihli ve E.24 sayılı Onay'ı ile yürürlüğe konulan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü, Merkez Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ile Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ve Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönergeler Ek'te yer almaktadır.Ek:  İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 

       İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

       İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

       İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

       Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
      
.