Ana Sayfa Şubat Ayı Meclis Gündemi

Şubat Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Şubat ayı toplantısı 16 Şubat 2018 Cuma günü saat: 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
12.02.2018
1-Buldan ilçesi, Helvacılar Mahalle sınırları içerisinde yer alan, "18. Sokak" isminin, "Bayrak Tepe" olarak değiştirilmesine ilişkin, Buldan Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih 2017/123 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih, 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, sokak ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesine ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-Denizli Büyükşehir Belediyesi Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması için ekte sunulan taslağın görüşülerek karar alınması hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-5957 sayılı Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin   31 inci maddesine göre Toptancı Halinde faaliyet gösterenlerden 2018 yılında alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususuna ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-PERAŞ Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.'nin 50.000,00 TL olan mevcut sermayenin 500,00 TL’den ibaret 1 adet hissesinin bedelsiz Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususuna ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-Kale ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Mustafa Şıpar Sokak, No:18 adresinde bulunan, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne tahsisli, mevcut hali kaba inşaat olan "Kale Meslek Yüksek Okulu Eğitim Binası"nın tamamlanması konusunda, 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN'a verilmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6-Tavas Ziraat Odası Başkanlığının talebine istinaden, yöre halkının geçim kaynağı olan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilebilmesi, et ve süt üretiminin arttırılabilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet Silaj Paketleme makinesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (c) bendi uyarınca 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına göre alınarak Tavas Ziraat Odası Başkanlığına verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7-Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, tapunun Ahmetli Mahallesi, 2 pafta 460 no.lu (3.190,00 m²) “Belediye Hizmet Alanı” planlı parselin, üzerinde kapalı pazaryeri ve halı saha yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Sarayköy Belediyesine 25 (yirmibeş) yıl bedelsiz tahsis edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

8-
Denizli ili,Acıpayam ilçesi, tapunun Kumafşarı-İmar Mahallesi, 143 ada 1 no.lu (48.964,00 m²)parseldeki Acıpayam Belediyesi adına kayıtlı 17607/24482 (35.214,00 m²) hissenin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 529 ada sınırları içindeki; 1 no.lu (45,34 m²), 2 no.lu (178,68 m²), 3 no.lu (19,34 m²), 4 no.lu (22,69 m²), 5 no.lu (29,80 m²), 6 no.lu (160,05 m²), 7 no.lu (60,41 m²), 8 no.lu (1.835,40 m²), 530 ada sınırları içindeki; 1 no.lu (14,41 m²), 2 no.lu (13,48 m²), 3 no.lu (13,46 m²), 4 no.lu (14,46 m²), 531 ada sınırları içindeki; 1 no.lu (27,36 m²), 2 no.lu (15,92 m²), 3 no.lu (19,92 m²), 4 no.lu (19,43 m²), 5 no.lu (14,11 m²), 6 no.lu (14,07 m²), 7 no.lu (13,74 m²), 8 no.lu (13,78 m²), 9 no.lu (14,26 m²), 10 no.lu (7,60 m²) parseller üzerinde sosyal tesis yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 17 sayılı kararının Denizli İdare Mahkemesinin 2016/653 Esas ve 2017/1984 sayılı kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
11-Acıpayam Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen; Aşağı Mahallesi, 513 ada 1-2-15-16-17 no.lu parselleri kapsayan alanda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,36 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Acıpayam Belediye Meclisinin 06/09/2017 tarih, 152 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1120 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,33 plan işlem numarasıyla kayıtlı Acıpayam ilçesi, Merkez Mahallesinde yer alan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Acıpayam Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 18 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Acıpayam Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün talebi üzerine, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 373 ada 6-7-20-21 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1500 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih, 221 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisi 16/10/2017 tarih ve 1078 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,313 plan işlem numarasıyla kayıtlı Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Merkez Mahallesinde yer alan trafo alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 20 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/58 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi tapunun Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 278 ada 87 ve 88 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,504 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

16-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 33 sayılı kararıyla kabul edilen; Saruhan Mahallesi, 117 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,336 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Halil İbrahim OKLU’nun; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, 6691 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Merkezefendi Belediye Başkanlığının, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22a21b pafta, 1131 no.lu parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı ve Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22a22a pafta 601 ada 3 no.lu ve 262 ada 1 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş ve Yeşildere Mahallesinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, Armutlukırı mevkii, M22-A-21-A-3-C pafta 432 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,337 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Babadağ ilçesi, Gazi Mahallesi, 2935 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, Köyaltı mevkii, M22-A-16-C-2-A pafta 311 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,330 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine  ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2202 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, Çömlektepe mevkii, M22a.17d.3a pafta 216 ada, 14 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,331 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Çal Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Bayıralan Mahallesi, 106 ada, 174 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-30274 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
26-DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi, 259 no.lu imar adasının batısında yer alan rekreasyon alanı ve Çakmak Mahallesi, 581 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Çal Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 56 ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,8 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 595 ada 1 parsel ile 577 ada 2 parselin batısında bulunan alanla ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Denizli ili, Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 49 parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30-Çivril Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih ve 168 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Özdemirci Mahallesi, 12964 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-2904,3 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
31-Çal Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 595 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
32-Çal Belediye Meclisinin 02/01/2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen; Çal ilçesi, Aşağıseyit Mahallesine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-30322 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
33-Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1386 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-29589 ve UİP-29590 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
34-Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile, Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 216 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2017 tarih ve 1100 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkarılan, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C2D pafta 135 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,307 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
35-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,480 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
36-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Yeşilköy Mahallesi, 197 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,339 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
37-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 2018/52 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçe sınırları içerisinde, 2014 yerel seçimleri itibari ile birlikte belediye tüzel kişiliğini kaybederek Pamukkale Belediyesine katılan; Pınarkent, Irlıganlı, Uzunpınar ve Gözler Mahallelerine ait imar planlarına, genel plan notları eklenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,538 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, İlçe Merkez (Orta, Samanlık, Yaka, Yeni) Mahallerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,29 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
39-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Pelitlibağ Mahallesi, Şehit Numan Konakçı Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İstiklal Caddesi arasında kalan 893 ve 894 no.lu imar adalarının muhtelif parselleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,536 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
40-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 179 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17410,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
41-Şevval Kuruyemiş Makinaları İmalat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 125 ada 39 ve 45 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
42-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 180 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17327,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
43-Çardak Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 149 ada 1 parsel, 147 ada 1 ve 2 parseller, 145 ada 2 parsel, 144 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-21739,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
44-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 181 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Kızılca Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-17332,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
45-Günışığı Yenilenebilir Enerji Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 119 ada 10 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
46-Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2017 tarih ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Kızılcabölük Mahallesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-15563,4 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
47-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/61 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Güzelköy Mahallesinde muhtelif imar adaları ile ilgili, UİP-759,532 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
48-Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1380 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-30194 plan işlem numaralarıyla kayıtlı Pamukkale ilçesi, Irlıganlı-Eldenizli Mahalleleri ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
49-Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, Köyiçi mevkii, Nene Hatun Caddesi ile planlama alanının güneydoğusunda bulunan 15 metrelik yolda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
50-Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Aşağı Mahallesinde planlı bulunan konut alanlarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
51-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 2018/48 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 4391 ada 4 ve 9 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,516 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
52-Sarayköy Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 25 sayılı kararıyla kabul edilen; Bala Mahallesi, 120 ada 84-85 ve 86 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-882,22 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
53-Pamukkale Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 2018/45 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Tekkeköy Mahallesi 268-270-275 no.lu imar adaları ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,500 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
54-Belediye Meclisimizce 18/04/2017 tarih ve 410 sayılı karar ile oluşturulan Meclis İhtisas Komisyonlarından; “Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu”na 2018 yılı Nisan ayına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına üye olarak seçilen meclis üyesi Celal ÖZBİLEN’in meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince adı geçen komisyona aynı partiden olmak üzere yeni üye seçimi yapılması hususuna ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
55-Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/04/2016 tarih ve 581 sayılı kararı ile yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yedek katip üyeliğine seçilen meclis üyesi Celal ÖZBİLEN’in meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, kalan süreyi tamamlamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi gereğince meclis üyeleri arasından gizli oyla bir yedek katip üyenin seçilmesi hususuna ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
56-Acıpayam Belediye Meclisinin 01/12/2017 tarih ve 197 sayılı kararıyla kabul edilen, Acıpayam ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerinin 2 ve 3.2 no.lu plan hükümleri ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,35 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
57-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/411 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin mevcut imar planlarında, üç kat ve üç kata kadar olan yapılaşma şartına sahip parsellere ilişkin plan notları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,511plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
58-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/414 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında Denizli Belediye Meclisinin 11/07/2013 tarihli ve 438 sayılı kararının revize edilerek plan hükmünün yeniden belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,506 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
59-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/409 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1782,20 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
60-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2017 tarih ve 2017/413 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Pamukkale (Ecirli), Akköy, Karahayıt, Develi, Yeniköy ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan Akköy-Gölemezli Kesimi hariç Pamukkale Belediyesine katılan mahalle, köy ve belediyelerin imar planlarında 03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin üçüncü bölümünde Arsalara İlişkin Hükümler başlığının parsel büyüklükleri kısmının 6. maddesinin 3. ve 5. bentleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,505 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
61-Denizli ili, Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, 39 ada 11 parsel ve çevresi ile Yeniimar Mahallesi, 366 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı 1/5000 ölçekli revizyon nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
62-Ulaşım Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sevindik Mahallesi, 3918 adanın kuzeyinde kalan alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
63-Çivril Belediye Meclisinin 07/11/2017 tarih, 166 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, 314 ada 14 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,34 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
64-Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine;Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar Mahallesi, 443 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
65-Ali KURT’un talebi üzerine Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 112 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.