Ana Sayfa İşçi Statüsüne Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Sınav Tarihi, Yeri ve Saati Güncellenmiş İlanı

İşçi Statüsüne Geçmek İçin Müracaat Edenlerin Sınav Tarihi, Yeri ve Saati Güncellenmiş İlanı

08.03.2018
İLAN
 
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
 
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları geçerli olan ve yapılacak Sözlü Sınava girmeye hak kazanan personele ait liste 06.03.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Yayınlanmış olan sınav tarihleri ve sınava giriş grupları ekli liste de güncellenmiştir. Başvuru yapan adayların ekli liste ve TC Kimlik numaraları üzerinden sınav tarihleri ve saatlerini yeniden sorgulamaları ve bilgi edinmeleri gerekmektedir.
 
            Sınavın yapılacağı yer Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonu’dur.
 
Sınav başlangıç saati; Sabah grubu için 08.30, Öğleden Sonra Grubu için ise 13.00’tür.
 
Ekte bulunan güncellenmiş listede bilgileri bulunan personel, sınav tarihi ve saatinde sınavın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır.
 
19.02.2018 tarihinde ilan edilmiş olan başvuru sonuçlarına itiraz etmiş olan personelin itiraz sonuçları Denizli Valiliği İtiraz Komisyonunca itiraz etmiş olan personele ve Büyükşehir Belediyemize bildirilecektir. Bildirimden sonra, itirazı kabul edilen personelin sınav tarihi ve saati ayrıca ilan edilecektir.
 
Sınava katılacak personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin işçi statüsüne geçişi için başvuru yapan adaylarımıza duyurulur.
 
İLANEN DUYURULUR.
 
 
 
 
 
 
 
EKLER: 
 


Sonuç Sorgulama


 
.