Ana Sayfa İtiraz Komisyonu Başvuru sonuçlarına göre sınava katılmaya hak kazananların Sınav Tarihi, Yeri ve Saati İlanı

İtiraz Komisyonu Başvuru sonuçlarına göre sınava katılmaya hak kazananların Sınav Tarihi, Yeri ve Saati İlanı

İşçi Statüsüne Geçmek İçin Başvuruları kabul edilmeyenlerden Denizli Valiliği İtiraz Komisyonuna Başvuru sonuçlarına göre sınava katılmaya hak kazananların Sınav Tarihi, Yeri ve Saati İlanı
12.03.2018
İLAN
 
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
 
4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. üncü maddesi kapsamında işçi statüsüne geçiş talebine ilişkin başvuruları çeşitli nedenlerle geçersiz sayılarak Denizli Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna başvuran ve itiraz sebepleri geçerli sayılarak sınava girmeye hak kazanan personele dair yapılacak Sözlü Sınava girmeye hak kazananlara ait liste ekte yayınlanmıştır. İtiraz Komisyonuna Başvuru yapan adayların ekli liste ve TC Kimlik numaraları üzerinden sınav tarihleri ve saatlerini sorgulamaları, bilgi edinmeleri gerekmektedir.
 
                Sınav günü 15.03.2018 Perşembe’dir. Sınavın yapılacağı yer Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonu’dur.
 
Sınav günü-saati; 15.03.2018 Perşembe, sabah 08.30’dur.
 
Ekte bulunan listede bilgileri bulunan personel, sınav tarihi ve saatinde sınavın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır.
 
Sınava katılacak personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Geçici 24. madde gereği hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan işçilerin işçi statüsüne geçişi için İtiraz Komisyonuna başvuru yapan adaylarımıza duyurulur.
 
İLANEN DUYURULUR.
 
EKLER: 
 


Sonuç Sorgulama


 
.