Ana Sayfa Mart Ayı Meclis Gündemi

Mart Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Mart ayı toplantısı 16 Mart 2018 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
12.03.2018

 

1-Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Kenan Evren Caddesi”  isminin  “İncebey Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin, Bozkurt Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarih 8 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih, 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, cadde ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesi hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-Kale ilçesi, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırlarında kalan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Bulvarı isminin “Şehit Polis Fethi Sekin” olarak değiştirilmesine ilişkin Kale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih 5 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih, 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, bulvar ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesi hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3-Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, İller Bankası A.Ş.’den “İçmesuyu, İçmesuyu Depoları, Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Tesisi ve Yağmursuyu İnşaatı” işleri için 120.000.000,00 TL’ye kadar kullanacağı krediye Denizli Büyükşehir Belediyesinin garanti vermesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.           
 
4-1/1.000 ölçekli uygulama imar planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı, İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7929 ada, 1 no.lu parselde Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Ticaret Borsası tarafından ortak hizmet binası yapımına ilişkin protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5-Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 286 ada, 2 no.lu (118.822,00 m²) parselde irtifak hakkı kurulu toplam 216 adet bağımsız bölümün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası gereği satışının yapılması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Çivril Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 21 no.lu kararı ile Belediyemiz adına mezarlık amacıyla devir edilmesi uygun görülen; Çivril ilçesi, tapunun Tokça Mahallesi 3297 no.lu (3.175,00 m²), Savran Mahallesi 112 ada 1 no.lu (5.284,48 m²) ve Sarıbeyli Mahallesi 112 ada 22 no.lu (8.976,06 m²) parsellerin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
7-Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili yapılan görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi  15. İmar Yolu - 29 Ekim Bulvarı ile Örnek Caddesi arasında kalan 30 - 17 metre genişliğinde 1.575 metre uzunluğundaki trafik yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesi görev yetki kapsamına alınması hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8-DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Aşağışamlı Mahallesi, 1750 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 53 sayılı kararıyla kabul edilen; Altındere Mahallesi sınırları içerisinde, M21b19c3d-M21b24b2a pafta, 258 ada 8 parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,345 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10-Başaranlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin, tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, Nebidede mevkii, M22a22a4c pafta, 5558 ada, 1 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 2018/104 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, Ümmetçe mevkii, 177 ada 3-4-5 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-30771 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12-Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen; Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-30612 Plan İşlem Numaralı Çameli ilçesine ait 1/5.000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki konuya askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13-Mehmet DEDA’ya vekaleten Hakkı DEDA'nın, Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 78 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5564 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,346 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15-Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/08/2017 tarih ve 847 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-28108 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
16-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 52 sayılı kararıyla kabul edilen; Sevindik Mahallesi, 5803 ada, 1 no.lu parselin kuzeydoğusunda bulunan otopark alanındaki trafo alanı ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,343 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17-Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, İnceoğlupınarı mevkii, M22A23D4C pafta, 5789 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 942 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,350 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19-Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Oğuz Mahallesi, 1919 no.lu parselde hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20-NESA Eğitim Kurumları A.Ş’nin; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, tapunun M22A21B1D pafta, 341 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih, 2017/373 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/11/2017 tarih, 1254 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,497 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale ilçesi, Deliktaş–Fatih–Cumhuriyet–Hürriyet–Kayıhan Mahallelerinde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen Kısa Mesafeli Koruma Alanı İçinde kalan bölgede hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 2018/103 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22-Tavas Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi’ne yönelikhazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23-Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 2018/105 sayılı kararıyla kabul edilen; Bağbaşı Mahallesi, 513 no.lu imar adasının kuzeyinde bulunan park alanında mevcut trafo alanının taşınması ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,545 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 56 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 151 ada, 284 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,348 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25-Ahmet Nazif ZORLU’nun; tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kaleköy Mahallesi, M22a.19d.4b pafta, 224 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26-Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/03/2018 tarih ve 55 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Adalet ve Bereketler Mahallesi sınırları içerisinde 231 ada 1 no.lu parsel, 232 ada 1 no.lu parsel, 233 ada 1 no.lu parsel, 234 ada 1 no.lu parsel, 238 ada 1 no.lu parsel, 241 ada 4 no.lu parsel, 249 ada 1 no.lu parsel ve 251 ada 1 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,306 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih, 2017/369 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarih, 1206 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 2018/106 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28-Buldan Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararıyla kabul edilen; Süleymanlı Mahallesi, 117 ada, 20-21-22-23 ve 24 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-30750,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29-Erkan CÜMEN’in Denizli ili, Çardak ilçesi, Beylerli Mahallesi, 8493 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

30-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/58 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık Mahallesi tapunun Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 278 ada 87 ve 88 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,504 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
31-Halil İbrahim OKLU’nun; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, 6691 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
32-Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş ve Yeşildere Mahallesinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
33-Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1386 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-29589 ve UİP-29590 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
  
34-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,480 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
35-Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2018 tarih ve 2018/52 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçe sınırları içerisinde, 2014 yerel seçimleri itibari ile birlikte belediye tüzel kişiliğini kaybederek Pamukkale Belediyesine katılan; Pınarkent, Irlıganlı, Uzunpınar ve Gözler Mahallelerine ait imar planlarına, genel plan notları eklenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,538 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
36-Çardak Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 149 ada 1 parsel, 147 ada 1 ve 2 parseller, 145 ada 2 parsel, 144 ada 1 ve 2 parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-21739,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
37-Pamukkale Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarih ve 2018/61 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Güzelköy Mahallesinde muhtelif imar adaları ile ilgili, UİP-759,532 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
38-Babadağ Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarih ve 2018/8 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Babadağ ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tapunun 21-14 pafta, 2578 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-16388,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali DEĞİRMENCİ’nin yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
39-Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1380 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-30194 plan işlem numaralarıyla kayıtlı Pamukkale ilçesi, Irlıganlı-Eldenizli Mahalleleri ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.