Ana Sayfa Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Temmuz ayı toplantısı 13 Temmuz 2018 Cuma günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
09.07.2018
1- Uluçam Mahallesi sınırlarında yer alan 501, 502, 503, 504, 519, 520, 521, 522 ve 523 no.lu adaların kuzeyinde bulunan 20.00 metrelik imar yoluna “Vatan Caddesi” ismi verilmesine ilişkin Kale Belediye Meclisinin 08/06/2018 tarih, 47 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih, 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, mahalle ismi verilmesi yönünden değerlendirilmesi hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Çal ilçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Berberler Sokağı ismi "Şehit Jandarma Er Metin Henkoğlu" olarak değiştirilmesine ilişkin, Çal Belediye Meclisinin 03/10/2017 tarih, 85 no.lu kararının, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih, 211 no.lu kararının 7. maddesindeki "mahalle, cadde, sokak ve bulvarlara isim verilmesi veya değiştirilmesi durumlarında büyükşehir belediyesinden onay alınarak işlemlerin yürütülmesine..." hükmü gereğince, sokak ismi değiştirilmesi yönünden değerlendirilmesi hususuna ilişkin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Denizli Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Denizli Büyükşehir Belediyesi Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması için ekte sunulan taslağın görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan; “Acıpayam, Çameli ve Serinhisar İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı”, “Çivril İlçesinde Sıcak Asfalt Yol Yapımı”, “Güney, Babadağ, Buldan, Pamukkale ve Merkezefendi İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı”, “Tavas ve Kale İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı”, “Honaz, Çardak, Çal, Bekilli ve Bozkurt İlçelerinde Sıcak Asfalt ve Sathi Kaplama Yol Yapımı” işlerine ait ihalelerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2018 yılı için %70 ve 2019 yılı için %30 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan; “Kumkısık Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi 3. Lot Yapım İşi”ne ait ihalenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2018 yılı için %50, 2019 yılı için %50 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
8- Buldan ilçesi Bozalan mevkii, L21c13c pafta, 155 no.lu parsel üzerine Belediyemizce yapılması planlanan Buldan Katı Atık Aktarma İstasyonu için Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 20-27 K.K No.lu Güney İl yolunun, 3+500 kilometresinde (Karayolları Kamulaştırma Sahası) yeraltından enine yatay sondaj metodu ile enerji nakil hattının yapılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ile protokol yapmak ve imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
9-Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver” adlı projeyi uygulama konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiş olan yetkilerin Genel Sekreter Mustafa Ünal'a devredilmesi hususuna ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
10- Uygulama imar planında "İlkokul Alanı" olan, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 5374 ada 2 no.lu parseldeki Belediyemiz adına kayıtlı 34,00 m² hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Milli Eğitim Bakanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı adına, ilkokul yapılması amacıyla, 25 (yirmibeş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 1073 ada 100 no.lu parseldeki, Demirciler Caddesi Bayramyeri Belediye İşhanı'nın bodrum katında bulunan 90 araç kapasiteli kapalı otoparkın işletmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26’ncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ve belirlenecek aylık bedelle Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi ve sonraki yıllar kira artış miktarlarının Belediye Encümeni tarafınca belirlenmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanmış olan, Tavas ilçesi, Yaka Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:3 adresindeki Tavas Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri içinde bulunan kafeteryanın işletmesi ile Honaz ilçesi, Afşinbey Mahallesi, 220/2 Sokak, No:2 adresindeki Honaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri içinde bulunan kafeteryanın işletmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre 10 (on) yıl süre ve belirlenecek aylık bedelle Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi ve sonraki yıllar kira artış miktarının Belediye Encümeni tarafınca belirlenmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin c bendine dayanılarak, 5174 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Denizli Ticaret Odası ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Merkezefendi ilçesi, tapunun Hacıeyüplü Mahallesi 7976 ada 1 no.lu (12.401,00 m²) parsel üzerinde projelendirilmiş olan “Tır ve Kamyon Parkı Tesisimizin” bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsisverilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Demka Kimya ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Gürlek Mahallesi, Gürleyik mevkii, M22B16C1B ve M22B16C1C paftalar, 206 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
15- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Acıpayam ilçesi, Kumafşarı Mahallesi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 70 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Aşağı ve Yeni Mahalle’leri, 341 adanın kuzeyi, 152 ada 261-262 parseller, 327 ada 1-10 parseller ve çevresiyle ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,43 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17- Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Çameli ilçesi, Kolak Mahallesi, Güney mevkii, N22d15c4 pafta, 235 ada 1 parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 436 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, M22A17C paftada yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen “Laodikeia Antik İçme Suyu Hattı”nın çevresiyle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-29624 ve UİP-29625 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı ilave revizyon imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19- Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi sınırları içerisinde, 138 ve 161 no.lu adaların bulunduğu alanda hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- Tavas Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi, Boyalık mevkiine ait 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-23270,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
21- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, M22A16C2A paftada yer alan “Trafo Alanı” değişikliği ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22- Abelya Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; tapunun Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Konakyolu mevkii, M22A21C1B pafta, 125 ada 3, 4 ve 5 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
23- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebi üzerine, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, M22A17D4B pafta, 6656 ada 1 no.lu parselin güneyi ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24- Tuğçe Tokat Özel Eğitim Öğretim Bilişim Basım Yayın Turizm ve Organizasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; tapunun Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Yuvalıarmutluk mevkii, M22A21D2B pafta, 5930 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Kutlay Sulayıcı, Mehmet Uğur Sulayıcı ve Halil Sulayıcı’nın; tapunun Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A23A1D pafta, 5047 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
26- Merkezefendi Belediye Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 122 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde 5533 ada 1 parselin güneyinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,374 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 449 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Ovacık Mahallesi’nde Toplu Konut Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-15965,6 - UİP-18846,20 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
28- Merkezefendi Belediye Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 123 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gümüşçay Mahallesi, 299 ada 9 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,375 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
29- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2018 tarih ve 573 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili Pamukkale ilçesi İstiklal-Deliktaş-Karakurt Mahallesi’nde Rekreasyon Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-1013,124 - UİP-759,569 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
30- Merkezefendi Belediye Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 125 sayılı meclis kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Selçukbey (Çakmak) Mahallesi, 140 ada 1 parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,376 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
31- Serinhisar Belediye Meclisinin 04/05/2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Yatağan Mahallesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-2408,3 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
32- Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu Vakfı’nın Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi, 1727 ada 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
33- Bozkurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 125 ada 39 ve 45 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-32554 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
34- Çivril Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 595 ada 1 parsel ile 577 ada 2 parselin doğusunda bulunan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,40 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
35- Çardak Belediye Meclisinin 11/05/2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 119 ada 10 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-32457 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
36- Bozkurt Belediye Meclisinin, Denizli ili, Bozkurt ilçesinde trafo alanları ile ilgili 02/05/2018 tarih ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,21 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
37- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2018 tarih ve 2018/170 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi tapunun Koyunaliler Mahallesi'nde kayıtlı 592 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,7 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
38- Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1380 sayılı kararı ile kabul edilen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-30194 plan işlem numarasıyla kayıtlı Pamukkale ilçesi, Irlıganlı-Eldenizli Mahalle’leri ile ilgili, 1/5.000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 526 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planına askı süreci içinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
39- Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A20C, M22A20D, M22A25A ve M22A25B numaralı paftalarda, mevcut yerleşim yerinin içerisinde, 18. madde uygulaması görmemiş alan ile 18. madde uygulaması iptal olmuş alanlar ve çevreleri ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
40- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçe sınırları içersindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Sektörel İhtisas Sitesi) olarak planlı olan alanların plan hükümleri ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,372 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
41- Dürdane Tuncay'a ait tapunun; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 1903 ada 4 numaralı parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
42- Abdullah Sefa Dalbudak'a ait tapunun; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çaybaşı Mahallesi, 2248 ada 16 numaralı parsel ile ilgili hazırlatılan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
43- Çivril Belediye Meclisinin 08/02/2018 tarih ve 26 sayılı kararıyla kabul edilen; Çivril ilçesi, Karabedirler Mahallesi, 149 ada 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-11807,6 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
44- Çal Belediye Meclisinin 08/05/2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 595-596 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-32642 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
45- Çivril Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 19 sayılı kararıyla kabul edilen; Çivril ilçesi, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,36 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
46- Çardak Belediye Meclisinin 08/06/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Gemiş Mahallesi, 163 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-21739,6 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
47- Çivril Belediye Meclisinin 05/02/2018 tarih ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen; Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 299 ada ve çevresiyle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1160,16 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
48- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 69 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yeşildere ve Yumrutaş Mahalle’leri 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-32707 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
49- Çivril Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, L23A20C1A, L23A20C1C, L23A20C1D, L23A20C4A, L23A20C4B paftaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,37 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
50- Bozkurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Mahmudiye Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1185,20 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
51- Tuğrul Soğuk Hava Deposu Tarım Gıda Hayvancılık Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, Denizli ili, Çivril ilçesi, Çatlar Mahallesi, 67 ada 81 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
52- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 5477 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,360 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
53- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/05/2018 tarih ve 2018/178 sayılı kararıyla kabul edilen, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 154 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,564 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
54- 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 69’uncu maddesinde verilen yönetmelik hazırlama yetkisine göre hazırlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin onaylanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 
 
55- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A21C2B pafta, 5469 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,359 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
56- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4106 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,235 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine açılan dava sonucunda, Denizli İdare Mahkemesinin 15/03/2017 tarih ve 2017/814 Esas, 2018/300 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin mahkeme kararı doğrultusunda onaylanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
 
.