İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-03-27
2017-04-27
2017-03-13
274 Sayılı Karar
Denizli İli, Güney İlçesi, Tilkilik Mahallesi, 355 ada 4 nolu parsel ve çevresinde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-8896,5 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-11730,11 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/03/2017 tarih 274 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-03-27
2017-04-27
2017-03-13
273 Sayılı Karar
Denizli İli, Bekilli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 105 ada 123 nolu, 106 ada 1-2 nolu ve 107 ada 1-2 nolu parsellere yönelik Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3140,2 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-3142,2 numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/03/2017 tarih 273 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-03-28
2017-04-28
2017-03-14
295 Sayılı Karar
Erikoğlu Yatırım Holding A.Ş.'nin; tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi Mahallesi, M22a12c/12d pafta, 348 nolu parseli ile ilgili hazırlatmış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25136 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclsi'nin 14/03/2017 tarih ve 295 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-03-29
2017-05-01
2017-03-14
303 Sayılı Karar
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve DESKİ Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 126 ada 1 ve 56 nolu parseller ile 218 ada 1 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25181 ve UİP-25182 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2017 tarih 303 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır. Onaylanan 1/5000 Ölçekli Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi'ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2017-04-04
2017-05-04
2017-03-13
269 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, 332 ada 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,109 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2017-04-04
2017-05-03
2017-04-15
318 Sayılı Karar
Honaz Belediye Başkanlığı’ nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Honaz İlçesi, Kızılyer Mahallesi,1 ada, 363 parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 15/03//2017 tarih ve 318 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.
2017-04-24
2017-05-24
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 109 ada, 23 ve 24 numaralı parsellere ilişkin "Jeotermal Enerji Santrali Alanı" amaçlı hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-25768 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 28/02/2017 tarih ve 2017-03/14 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca 14/03/2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
2017-04-25
2017-05-24
2017-04-18
408 Sayılı Karar
BOZKURT İLİ, BAKLANKUYUCAK MAH. AARMUTLUÖZ MEVKİ, 110 ADA 429 VE 430 PARSELLERLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI