İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2016-12-21
2017-01-21
2016-12-12
1521 Sayılı Karar
Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Köprüsü Alt Geçidi 2186 Sokak kavşağı ile ilgili hazırlatmış olduğu,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,92 ve UİP-759,375 Plan İşlem Numaralarıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/12/2016 tarih 1521 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1553 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 445 ada 1 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,102 ve UİP-886,231 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih ve 1553 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-21
2016-12-13
1555 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçe Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, M22A21C-M22D01B paftalarda yer alan Servergazi Bölgesi 1.Derece ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP:23447 ve UİP :23449 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı onandı.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1550 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, 227 ada 1, 228 ada 1, 236 ada 2 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15965,3 ve UİP-18846,2 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih 1550 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1546 Sayılı Karar
Pamukkale Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Akhan ve Kale Mahallesi sınırları dahilinde, M22-a-18-c, M22-a-19-d, M22-a-24-a nazım imar planı paftalarını kapsayan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nce onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda; "Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar", şeklinde belirtilen bölgede kalan, muhtelif parseller ve çevreleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,93 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih ve 1546 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-21
2016-12-12
1515 Sayılı Karar
Denizli İli Çivril İlçesi,Işıklı Mahallesinde bulunan Eumenia Antik Kenti ve çevresine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP:22340 ve UİP:22341 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı onandı.
2016-12-21
2017-01-21
1900-01-01
Sayılı Karar
Servergazitürbesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı 06.12.2016 tarih ve 12545 sayılı bakanlık onayla onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-12
1517 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine; tapuda, Acıpayam İlçesi, Yukarı-İmar Mahallesi, 695 ada 1 numaralı parsel ile Çamlık-İmar Mahallesi, 737 ada 1 numaralı parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-3135,19 ve UİP-795,26 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2016 tarih ve 1517 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylandı.
2016-12-21
2017-01-21
2016-12-12
1534 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kızılyer Mahallesi, tapunun M22B22B4B pafta, 9 ada 3 no.lu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 12/12/2016 tarih ve 1534 sayılı kararı ile onaylanmıştır
2016-12-21
2017-01-21
2016-12-13
1554 Sayılı Karar
Denizli İli,tapunun Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, M22A21b3A-M22A21B3B Pafta,7826 Ada 1 Parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan,Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP- 1014,103, UİP-886,232 Plan İşlem Numaralı,1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/12/2016 tarih ve 1554 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-13
1544 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 759, 761 ve 762 nolu parsellere yönelik Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-23467 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım ve UİP-882,11 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2016 tarih 1544 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-21
2017-01-23
2016-12-12
1516 Sayılı Karar
Nazire YILMAZ' ın, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı-İmar Mahallesi, Dağsarayı Mevkii, 27-28R pafta, 270 ada 17 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3649,1 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/12/2016 tarih 1516 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
2016-12-22
2017-01-22
2016-12-12
1518 Sayılı Karar
ÇARDAK HÜRRİYET MAHALLESİ, 3 ADA 287 NOLU PARSELLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
2016-12-22
2017-01-23
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli Pamukkale İlçesi Akköy Mahallesi 1962 nolu parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı'nın 23.11.2016 tarih ve 12137 sayılı oluru ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır.