İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-04-25
2018-05-24
2018-04-16
434 Sayılı Karar
Abdurrahman-Erkan-Mehmet AVSAN' ın, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Gümüşçay Köyü, Karaçay Mevkii, M22a17d3b pafta, 447 ada 2 nolu parselle ilgili hazırlattığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,141 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-04-25
2018-05-24
2018-04-16
436 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Gümüşçay Mahallesi, M22A17C paftada yer alan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen “Laodikeia Antik İçme Suyu Hattı”nın çevresiyle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29624 ve UİP-29625 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı ilave revizyon imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2018 tarih ve 436 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-25
2018-05-24
2018-04-16
438 Sayılı Karar
Ali İhsan KARAALP ve Nurnisa KARAALP'in talebi üzerine, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesisınırları içerisinde bulunan, tapunun M22D03A1B pafta, 2386 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,122 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2018 tarih 438 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
459 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2563 parsel ve çevresinde hazırlanan "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-32338 ve UİP-16388,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2018 tarih ve 459 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
449 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Ovacık Mahallesi, 171-193-269-271-566-581 no.lu parseller ve 146 ada 1-2-4 no.lu parsellerde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15965,6 numaralı 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-18846,20 numaralı 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2018 tarih 449 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-17
467 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, 452 ada 4 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-32366 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-17
468 Sayılı Karar
İl Sağlık Müdürlüğü ve Acıpayam Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü talebi üzerine hazırlanan, Acıpayam İlçesi, Yukarı ve Aşağı Mahalleleri sınırları içerisinde, 341 adanın kuzeyi, 152 ada 261 parsel, 327 ada 1 ve 10 nolu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-3135,27 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
458 Sayılı Karar
Serinhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine, tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Yatağan Mahallesi, M22C18C1D pafta, 649 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-29102,1 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2018 tarih ve 458 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
433 Sayılı Karar
Denizli İli, Güney İlçesi, Tilkilik Mahallesi, 150 ada 95 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-8896,8 ve 11730,14 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2018 tarih ve 433 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
457 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 ve 3336 adalar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP:1013,120 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2018-04-26
2018-05-25
2018-04-16
441 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 412 adanın güneyinde yer alan Parkın bir kısmında “Atık Su Tesisleri Alanı (Terfi Merkezi)” olarak planlaması ile ilgili /1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2018-04-27
2018-05-26
2018-04-16
446 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine; Çivril İlçesi, Işıklı Mahallesi, 300 ada, 66 ve 69 nolu parseller ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-32339 ve UİP-32340 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2018 tarih 446 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-05-23
2018-06-23
2018-05-14
529 Sayılı Karar
Filiz ERDOĞAN’a ait, Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 111 ada, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,143 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
2018-05-23
2018-06-21
2018-05-14
559 Sayılı Karar
ADM Elektrik Dağıtım A. Ş.' nin, Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi, M22a22b4a pafta, 6347 adanın batısında yer alan Park Alanı' nda Trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2018-05-23
2018-06-21
2018-05-14
533 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, 1885 ada 2, 6 ve 7 numaralı parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,123 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 533 sayılı kararıyla onaylanmıştır.