İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-13
804 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, 361 ada 1 nolu, 1920, 1921, 1922 nolu, 7994 ada 1 ve 2 nolu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,151 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2018 tarih ve 804 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-13
798 Sayılı Karar
İleri Kuruyemiş Gıda San. Ve Tic. A.Ş.’nin tapuda Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, M22D17D, M22D22A nolu paftalarında bulunan, 887 ada, 5-6-7 nolu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,11 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2018 tarihli ve 798 sayılı kararıyla onaylanmış olup Onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-13
802 Sayılı Karar
Buldan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 257 ada 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15962,11 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2018 tarih 802 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-14
825 Sayılı Karar
Denizli İl Müftülüğü' nün, tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Altındere Mahallesi, Yazlık Mevkii, M21b19c pafta, 258 ada 8 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,153 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-13
799 Sayılı Karar
Ali YILDIZ Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi' nin, tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, Yuvalı Armutluk Mevkii, M22a21c1a pafta, 5961 ada 5 nolu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,150 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-14
827 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Ovacık Mahallesi, 171-193-269-271-566-581 no.lu parseller ve 146 ada 1-2-4 no.lu parsellerde Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15965,6 numaralı 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve UİP-18846,20 numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/04/2018 tarih 449 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/08/2018 tarih 827 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planı uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-08-29
2018-09-27
2018-08-13
805 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt İlçesi, İnceler Mahallesi, 19K-ID, 19-IC pafta, 9522 ve 10195 parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-34392,1 PİN Numaralı, 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2018 tarih ve 805 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-08-31
2018-10-01
2018-08-13
803 Sayılı Karar
tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A3A pafta, 4154 ada, 1-2 ve M22A22A4B pafta, 4130 ada 3 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
2018-08-31
2018-10-01
2018-08-13
808 Sayılı Karar
Tapunun Denizli İli, Pamukkale İlçesi Bağbaşı Mahallesi, Köyüstü Mevkii, M22D03B3D pafta, 458 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
2018-08-31
2018-10-01
2018-08-14
832 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, tapunun Gürlek Mahallesi, Gürleyik Mevkii, M22B-16C-1B ve M22B-16C-1C paftalar, 206 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2018-09-21
2018-10-22
2018-09-17
867 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi, Bursa Mahallesi, 388 ada 1 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15962,12 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/09/2018 tarih 867 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-09-21
2018-10-22
2018-09-17
863 Sayılı Karar
Şadiye ERDOĞAN’ın; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Sırakapılar Mahallesi, tapunun 17J-1 pafta, 1719 ada, 8 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,154 Plan İşlem Numaralı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/09/2018 tarih ve 863 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.