İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-01-19
2017-02-20
2016-06-13
800 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi, 368, 369 ve 370 adalar ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,82 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2016 tarih 800 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-19
2017-02-20
2016-11-14
1429 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi Saraylar Mahallesi sınırlarında bulunan, tapunun Pamukkale İlçesi Uçancıbaşı Mahallesi, 367 ada 139 parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,100 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2016 tarih 1429 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-20
2017-02-20
1900-01-01
0 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sazak Mahallesi 182 ve 183 numaralı parsellre ilişkin "Güneş Enerjisi Santrali Tesisi" amaçlı hazırlanan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP_24104 ve UİP-24105 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 247/02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca 13.01.2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-16
60 Sayılı Karar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, 3677 ada 9 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,96 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/01/2017 tarih 60 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
91 Sayılı Karar
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli Acıpayam-Çameli Devlet Yolu'nun Acıpayam İlçesi Darıveren Mahallesi kesimine ait karayolu projesi ve kamulaştırma planına uygun olarak hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, NİP-24103,1 plan işlem numaralı, 1/2000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
92 Sayılı Karar
Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait, Denizli ili Pamukkale İlçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi, tapunun Gündoğdu Mahallesi, 18L-II pafta, 282 ada, 7 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,95 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/01/2017 tarih 92 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-16
65 Sayılı Karar
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karakova Mevkii, M22A12C-M22A17B Pafta, 106 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,91 ve UİP-759,370 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Laodikya Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği,Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2017 tarih 65 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
93 Sayılı Karar
Duran GÜZEL'e ait, tapunun Denizli ili Serinhisar İlçesi, Kocapınar Mahallesi, M22C13A2 pafta, 139 ada, 23 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-24102 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/01/2017 tarih 93 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-16
72 Sayılı Karar
Renoe Enerji Yatırım Bilişim Tek. San. ve Tic. A.Ş'nin.; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 105 ada 1 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-24099 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.01.2017 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
81 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine Denizli İli, Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesi, 296 ada 1 parsel ve çevresi ile 395 ada 12 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3149,20 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2016 tarih ve 81 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
88 Sayılı Karar
FATİH MAHALLESİ SINIRLARI İÇİNDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
70 Sayılı Karar
AHMET NAZİF ZORLU SİTESİNE BAĞLANTI SAĞLAYAN KAVŞAK İLE İLGİLİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
84 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, 162 ada 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4354,8 numaralı 1/2.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile UİP-882,13 numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2017 tarih 84 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-16
76 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sakarya Mahallesi, 395 ada 2 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4354,10 numaralı 1/2.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/01/2017 tarih 76 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-16
71 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 165 ada 30 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4354,9 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/01/2017 tarih 71 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-01-26
2017-02-27
2017-01-16
63 Sayılı Karar
Mesut TAŞDAN’ın maliki olduğu; tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7104 nolu parseli ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-24097 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2017 tarih 63 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-26
2017-02-27
2017-01-16
64 Sayılı Karar
Mesut TAŞDAN’ın maliki olduğu; tapunun Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Kızılhisar Mahallesi, 7332 nolu parseli ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-24098 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/01/2017 tarih 64 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-26
2017-02-27
2017-01-17
90 Sayılı Karar
Renoe Enerji Yatırım Bilişim Tek. San. ve Tic. A.Ş'nin.; Denizli İli, Tavas İlçesi, Vakıf Mahallesi, 10 pafta, 902 ve 903 numaralı parselleri ile ilgili hazırlatmış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-24101 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/01/2017 tarih 90 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-01-24
2017-02-24
2017-01-17
88 Sayılı Karar
FATİH MAHALLE SINIRLARI İÇERİSİNDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
2017-02-06
2017-03-06
2017-01-17
94 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2017 tarih 94 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-02-06
2017-03-06
2017-01-17
94 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/01/2017 tarih 94 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-02-15
2017-03-15
2016-06-14
815 Sayılı Karar
Denizli İli, Babadağ İlçesi Gündoğdu Mahallesi sınırlarında bulunan, 06/02/2007 tarih ve 2007/11684 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen alana yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-16388,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih 815 sayılı kararıyla onaylanmıştır.