İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-10-22
2018-11-20
2018-10-15
947 Sayılı Karar
Köksal-İbrahim AKBIYIK vekili Aytaç ATİLLA' nın, tapunun Merkezefendi İlçesi, Künarlar Mahallesi, Armutluk Mevkii, 17 L-III pafta, 1694 ada 9 parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,156 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-10-23
2018-11-21
2018-10-15
964 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi, 50 ada 4 no.lu parselde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-35176 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/10/2018 tarih 964 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-10-24
2018-11-22
2018-10-15
959 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, M22A16D3C pafta, 7820 ada, 1 nolu parselde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,401 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
2018-10-24
2018-11-22
2018-10-15
936 Sayılı Karar
Acıpayam Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği' nin talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesi, 78 ada 13 nolu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-3135,28 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-10-26
2018-11-26
2018-10-15
944 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi, 7769 ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,155 ve UİP-886,399 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/1/2018 tarih ve 944 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır
2018-10-26
2018-11-26
2018-10-15
940 Sayılı Karar
DESKİ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Bekilli İlçesi, Yeni Mahallesi, 318 ada 61 ve 62 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35163, UİP-35164 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2018 tarih ve 940 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-10-26
2018-11-26
2018-10-15
843 Sayılı Karar
Denizli İli, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi, 228 ada, 6 parsel ve çevresi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2018-11-12
2018-12-11
2018-10-15
945 Sayılı Karar
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Ali Marım ve Üçler Bulvarı arasında yapılacak olan bisiklet yolu ve geometrik düzenlemelerin imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,157 ve UİP-886,400 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 15/10/2018 tarih ve 945 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.