İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-05-23
2019-06-21
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi 101 ada 61 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Jeotermal Enerji Santrali (JES) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP: 12932,1 pin numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 13/05/2019 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2019-05-23
2019-06-21
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi 109 ada 23-24 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Jeotermal Enerji Santrali (JES) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP: 25768,1 pin numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 13/05/2019 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.
2019-05-23
2019-06-21
1900-01-01
Sayılı Karar
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesi 121 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Jeotermal Enerji Santrali (JES) amaçlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP: 32997,1 pin numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi gereği 13/05/2019 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.