İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
385 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi, 5-18 pafta, 4710 ve 3129 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,22 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
390 Sayılı Karar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün talebi üzerine; tapunun Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 399 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-866,258 – NİP:1014,112 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
389 Sayılı Karar
Balres Elektrik Üretim A.Ş’ nin, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi, tapunun M22A-20C-1 M22A-20C-2, M22A-20B-3 nolu paftaları, 202 ada 1 nolu parselde hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-25803 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
384 Sayılı Karar
Emin ÖZDENER’in, tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Samanlık Mahallesi, Avdan Mevkii, 443 ada ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,8 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih 384 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-19
411 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 31.25.A pafta, 761 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,21 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-795,29 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/04/2017 tarih 411 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-27
2017-05-26
2017-04-18
405 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi Köyiçi Mevkii ve çevresinde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,87 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/10/2016 tarih 1328 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2017 tarih 405 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-04-28
2017-05-29
2017-04-18
381 Sayılı Karar
Kaya Emlak Tarım Gıda İnşaat Kömür Canlı Havyan Nakliye ve Lokanta San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, Denizli İli, Buldan İlçesi, Bozalan Mahallesi, tapunun L21C-12c no'lu paftası, 617 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-15962,6 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve UİP-3821,11 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/04/2017 tarih 381 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2017-05-02
2017-05-31
2017-04-18
392 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sakarya Mahallesi, 373 ada 24 ve 45 nolu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-4354,11 numaralı 1/2.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/04/2017 tarih 392 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2017-05-25
2017-06-23
2017-05-15
488 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Hisar Mahallesi, 252 ada 1 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-26374,1 numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/05/2017 tarih 488 sayılı kararıyla onaylanmıştır.