İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
231 Sayılı Karar
Mehmet Akif ERSOY Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22a21b pafta, 1131 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park Alanı ve Alparslan Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22a22a pafta, 601 ada 3 nolu ve 262 ada 1 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,134 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
196 Sayılı Karar
Acıpayam Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü' nün talebi üzerine, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 373 ada 6-7-20-21 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-3135,6 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
245 Sayılı Karar
BAŞARI Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ' nin, tapunun Denizli İli, Merkez İlçesi, Göveçlik Mahallesi, Köyaltı Mevkii, M21b25a2c pafta, 130 ada 1-2-3-4 nolu ve 132 ada 3 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,137 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
263 Sayılı Karar
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 03/01/2018 tarih ve E.25 sayılı yazısı doğrultusunda, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Sevindik Mahallesi, 3918 adanın kuzeyinde kalan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın UİP-886,333 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/02/2018 tarih ve 263 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
246 Sayılı Karar
Nuriye ULUSOY’un; Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, tapunun Künarlar Mahallesi, 17İ-II/III pafta, 1693 ada, 5 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,136 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/02/2018 tarih ve 246 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
261 Sayılı Karar
Denizli İli, Çameli İlçesi, Yeni Mahallesi, 39 ada 11 parsel ve çevresi ile Yeniimar Mahallesi, 366 ada 1 parsel ve çevresinde "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-4393,5 ve UİP-4392,10 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli revizyon nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/02/2018 tarih ve 261 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-03-19
203 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi, 259 no.lu imar adasının batında yer alan rekreasyon alanı ve Çakmak Mahallesi, 581 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,133 ve UİP-886,340 plan işlem numaralı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 19/02/2018 tarih ve 203 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
216 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesi, 163 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-6899,2 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 19/02/2018 tarih ve 216 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
248 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 5553 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1014,135 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 20/02/2018 tarih ve 248 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
262 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi 654 ada 1 parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,342 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 20/02/2018 tarih ve 262 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
249 Sayılı Karar
Denizli İli, Çardak İlçesi, tapunun Gölcük Mahallesi, Gölcivarı Mevkii, M23C01A-D pafta, 1047, 1056 ve 1057 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-31311 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 20/02/2018 tarih ve 249 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
266 Sayılı Karar
Ali KURT’ un, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, Zeytinlik Mevkii M22D03B pafta, 112 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,113 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 01/03/2018 tarih ve 266 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
232 Sayılı Karar
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ nın talebi üzerine hazırlanan Babadağ İlçesi, Gazi Mahallesi, 2935 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-16388,6 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/02/2018 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
200 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 2202 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1013,116 ve UİP-759,748 PİN Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 19/03/2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
212 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi, Köyiçi Mevkii, Nene Hatun Caddesi ile planlama alanının güneydoğusunda bulunan 15 metrelik yolda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,117 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/02/2018 tarih 212 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
213 Sayılı Karar
Denizli İli, Sarayköy İlçesi Aşağı Mahallesinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26905,1 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/02/2018 tarih 213 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
244 Sayılı Karar
Denizli İli, Beyağaç İlçesi, Geriçam Mahallesi, 572-603 nolu parseller ve tescil harici alanda Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı) amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-31270 numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-31271 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/02/2018 tarih 244 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
247 Sayılı Karar
Denizli İli, Buldan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 38 nolu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15962,10 Pin Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/02/2018 tarih 247 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-02
2018-03-31
2018-02-20
240 Sayılı Karar
Çardak İlçesi, Hürriyet Mahallesi,119 Ada-10 parsel ile ilgili GES amaçlı 1/5000 Nazım İmar Planı
2018-03-02
2018-03-31
2018-02-19
211 Sayılı Karar
Bozkurt İlçesi Baklankuyucak Mahallesi, 125 ada 39 ve 45 nolu parseller ile ilgili GES amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-20
265 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine; Denizli İli, Çivril İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 443 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-30643,1 ve UİP-2906,4 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20/02/2018 tarih ve 265 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
205 Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 49 parsel ve çevresi ile tescil harici alanda "Gelişme Konut Alanı (Toplu Konut Alanı)" amaçlı hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-31272 ve UİP-31273 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/02/2018 tarih ve 205 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
204 Sayılı Karar
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mahallesi, 595 ada 1 parsel ile 577 ada 2 parselin doğusunda bulunan alanla ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10011,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/02/2018 tarih ve 204 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-03-01
2018-03-30
2018-02-19
207 Sayılı Karar
Çal Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine Denizli İli, Çal İlçesi, Yukarıseyit Mahallesi, 595 parsel ve çevresi ile tescil harici alanda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-31274 plan işlem numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19/02/2018 tarih ve 207 sayılı kararıyla onaylanmıştır.