İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-12-25
2019-01-23
2018-12-17
1133 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi, 2624 ada 10 no.lu parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,159 ve UİP-886,412 Pin Numaralı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/12/2018 tarih 1133 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-12-26
2019-01-24
2018-12-18
1160 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4537 ada, 10 ve 18 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın NİP-1014,160 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1160 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-12-27
2019-01-25
2018-12-17
1141 Sayılı Karar
Mustafa YILMAZ'ın, Denizli İli, Çivril İlçesi, Gürpınaristiklal Mahallesi, 258 ada 15 ve 16 nolu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-2906,5 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/12/2018 tarih ve 1141 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2018-12-28
2019-01-26
2018-12-18
1162 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü talebine istinaden, Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Geçişi' ne ait Karayolu Projesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-3135,30 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2018-12-26
2019-01-24
2018-12-17
1148 Sayılı Karar
Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahallesi, 265 ada, 8 ve 93 no.lu ve 157 ada, 97 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-3135,29 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/12/2018 tarih ve 1148 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2018-12-28
2019-01-28
2018-12-18
1151 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Karabedirler Mahallesi, 152 ada 1 parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10928,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/12/2018 tarih ve 1151 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-01-02
2019-01-31
2018-12-17
1136 Sayılı Karar
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ve Denizli İdare Mahkemesi’nin 2017/798 Esas, 2018/446 Karar nolu kararı doğrultusunda; tapunun Denizli İli, Tavas İlçesi, Solmaz Mahallesi, 3991 nolu parseli ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-17413,1 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/10/2018 tarihli ve 8563 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/12/2018 tarihli ve 1136 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2019-01-02
2019-01-31
2019-01-17
1137 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırı içerisindeki 3075 nolu sokağın Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2019-01-02
2019-01-31
2019-01-17
1139 Sayılı Karar
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yenişafak Mahallesi sınırı içerisindeki 1046 no.lu ve 1048 no.lu sokakların Kavşak Düzenleme Projesi'nin imar planına işlenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-886,410 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2019-01-21
2019-02-19
2019-01-14
38 Sayılı Karar
ATOM Kablo San. ve Tic. AŞ. ve İLKE Çelik Metal San. ve Tic. AŞ.' nin, Pamukkale İlçesi, Akhan Mahallesi, 277 ada 14 nolu ve 285 ada 1 nolu parsellerle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,132 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği onanmıştır.
2019-01-21
2019-02-19
2019-01-14
40 Sayılı Karar
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı' nın talebi üzerine, Merkezefendi İlçesi, Bozburun (Kayaköy) Mahallesi, 6432 ada 2 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın UİP-886,429 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır.
2019-01-21
2019-02-19
2019-01-14
39 Sayılı Karar
Çameli Belediye Başkanlığı' nın talebi üzerine hazırlanan, tapunun Çameli İlçesi, Kızılyaka Mahallesi, Konak Mevkii, N22c18d2 pafta, 119 ada 58 ve 59 nolu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-36398 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmıştır.
2019-01-21
2019-02-19
2019-01-14
46 Sayılı Karar
Ceyhan SALDANLI’nın Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 235 ada 86-87-88-89 nolu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-34021, 1 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliğinin onaylanmıştır.
2019-01-22
2019-02-20
2019-01-14
49 Sayılı Karar
Denizli İli, Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada 158 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-22344,2 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/01/2019 tarih ve 49 sayılı kararıyla onaylanmıştır.