İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2018-07-05
2018-08-03
1900-01-01
Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Karahayıt Mahallesi, M22A03D, M22A03D4C paftalarda yer alan 143 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-26890,2 - UİP-2497,3 plan işlem numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamı’nın 30/04/2018 tarihli ve 96548 sayılı Olur’u, doğrultusunda 644 sayılı KHK’nin Ek 1/2 ve 13A maddeleri uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce onaylanmıştır. Onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.