İmar Planı İlanları

ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI
(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)


ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-06-27
2019-07-26
2017-07-18
748 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Darıveren Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NİP-27524 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/07/2017 tarih ve 748 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2019-06-27
2019-07-26
2017-08-18
838 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığı’nın talebi üzerine, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dedebağı Mahallesinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-28080 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/08/2017 tarih ve 838 sayılı kararıyla uygun görülerek onaylanmıştır.
2019-07-01
2019-07-30
2019-06-24
315 Sayılı Karar
Denizli ili, Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesi, 165 ada 122 no.lu, 166 ada 1 no.lu, 167 ada 1 no.lu parsellerde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-38152 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarih 315 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-02
2019-07-31
2019-06-24
306 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Çeltikçi-Salihağa-Üzerlik Mahalleleri sınırları içerisinde hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1014,166 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2019-07-02
2019-07-31
2019-06-24
307 Sayılı Karar
Bozkurt ilçesi, Hamdiye Mahallesi, 5235 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
2019-07-03
2019-08-01
2019-06-24
312 Sayılı Karar
Muharrem ERCEDOĞAN’ın; Kale İlçesi, Kale Mahallesi, Kireçlikbeleni Mevkii, 5 pafta, 4828 nolu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-38164 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarih 312 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-03
2019-08-01
2019-06-24
304 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saruhan Mahallesi, M21B20C pafta, 234 ada 1 nolu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,167 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarih 304 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-03
2019-08-01
2019-06-24
308 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi, M22A22B pafta, 2419 ada 6 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,168 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarih 308 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-03
2019-08-01
2019-06-24
310 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi, M22A22B pafta, 2419 ada 5 nolu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,169 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarih 310 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-07-10
2019-08-08
2019-06-24
320 Sayılı Karar
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nce, İlimiz Pamukkale İlçesi, Pınarkent Mahallesi, Goncalı-Kaklık Demiryolu Hattı 261+300 km’de bulunan hemzemin geçit ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,134 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/06/2019 tarihli ve 320 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.