Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Serhat AKBULUT
Kırsal Hizmetler Dairesi BaşkanıGÖREV TANIMI
a) Kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak,
b) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
c) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesiyle ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
ç) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapmak/yaptırmak,
d) Hayvancılığı (tesis, makine ve ekipman yönünden) destekleme projeleri yapmak/yaptırmak,
e) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve ortam sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler yapmak/yaptırmak,
f) Tarım ürünleri yetiştiriciliği ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili  projeler yapmak/yaptırmak,
g) Hayvancılığı (yetiştiricilik yönünden) destekleme ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
ğ) Tarım  ve  hayvancılık  konusunda  eğitim  ve  yayım  çalışmaları  ile  ilgili  projeler yapmak/yaptırmak,
h) Tarım ve hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak/yaptırmak,
ı) Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
i) Tarım ve hayvancılık konusunda mali destek projeleri çalışmaları yapmak,
j) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.