Yönetim Sistemleri Politikamız

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI


Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak; misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte,

• Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,
• Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
• Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz çevresel etkilerini, kirletmeyi ve kaza risklerini önlemek, doğal kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirip halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tehlikeleri tanımlamak ve riskleri hesaplamak ve bu risklere uygun tedbirler almak yoluyla, tehlikelerin etkisini en aza indirecek yöntem ve teknolojileri uygulamak,
• Tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişebilirliğini sağlayarak risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almak,
• Güleryüzlü hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla paydaşlarımızın istek ve şikayetlerine kısa sürede etkin çözümler üretmek,
• İç kaynaklı ve dış kaynaklı tüm faaliyetlerimiz ile ilgili riskleri belirleyip sınıflandırmak, bu risklerle ilgili tedbirleri alıp fırsatları belirleyerek hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak,
• İç ve dış paydaşlarımızda yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı artırarak yasal şartlar çerçevesinde ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002 ve ISO 31000 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmek

Temel Politikamızdır.
 

29/03/2016
Osman ZOLAN
Büyükşehir Belediye Başkanı