Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İbrahim Engin DAYIOĞLU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı V.
 


GÖREV TANIMI
a) Basın kuruluşlarıyla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
b) Belediye ve Denizli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili daire başkanlıklarına ulaştırmak ve arşivlemek,
c) Belediyenin tüm çalışma ve organizasyonlarını takip etmek, kamuoyunun bilgilendirilmesi için basın bültenlerini fotoğraflı ve görüntülü olarak hazırlamak, yazılı ve görsel basın kuruluşlarına iletmek,
ç) Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgileri takip etmek, ilgili daire başkanlıklarından doğru bilgileri alıp basın kuruluşlarına tekzipleri iletmek,
d) Gerekli zamanlarda yapılacak basın toplantılarını, plan, proje ve belediye hizmetlerinin anlatıldığı toplantıları organize etmek,
e) Başkanın basın kuruluşlarıyla gerçekleşecek olan faaliyetlerini organize etmek,
f) Belediyenin süreli ve süresiz yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak, halka ulaştırmak ve arşivlenmesini sağlamak,
g) Belediye çalışmalarının kamuoyunda yansımasını ölçmek için belirli zaman aralıklarında kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak,
ğ) Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik tanıtım ve iletişim çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Bu kapsamda kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, ilan panosu, davetiye, CD vb. tanıtım araçlarının grafik tasarım, basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak,
h) Önemli günler ve kuruluş yıldönümlerinde yapılacak faaliyet ve çalışmaları, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde organize etmek,
ı) Belediyenin internet sitesinde yayımlanan haberleri güncellemek,
i) Halkla ilişkiler ve İletişim Merkezi aracılığıyla belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek kayıt altına almak, ilgili birim ya da daire başkanlıklarına ulaştırmak, çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
j) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gelen başvuruları mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirerek ilgili daire başkanlıkları tarafından cevaplandırılmasını sağlamak,
k) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Açık Kapı Uygulaması kapsamında gelen başvuruları değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak,
l) Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak yürütmek,
m) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr