Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Onur YILMAZ
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı V.

 
GÖREV TANIMI
a) Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda daire başkanlığının yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulanmasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,
b) Yürütülecek çalışmalarda stratejik plana bağlı olarak öncelikleri belirlemek ve buna göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri hazırlanan çalışma planı doğrultusunda geliştirmek ya da geliştirilmesini sağlamak,
c) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer daire başkanlıkları tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,
ç) Belediyenin diğer daire başkanlıkları tarafından yine stratejik plana göre öncelikli olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
d) Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,
e) Oluşturulan projelerin ilgili mevzuata göre, yasal ve mali yönden yapılabilirliğini denetlemek, yasal sürecini başlatmak ve takip edilmesini sağlamak,
f) Hazırlanan projeleri ilgili birim ya da daire başkanlığına uygulanması için teslim etmek, ihtiyaç olduğu takdirde uygulama aşamasında teknik destek vermek,
g) Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,
ğ) Faaliyetlerini konu ile ilgili mevzuattaki değişikliklere göre düzenlemek ve geliştirmek,
h) Belediyemiz faaliyetleri kapsamında ve ilgili birimlerle koordineli olarak; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve devletler nezdinde açılan fon ve hibe programlarını ve ilanları takip etmek, bunlar ile ilgili projeler üretmek ve/veya üretilmesini sağlamak, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak projeler üretmek,
ı) Geliştirilecek diğer projeler ile ilgili AB fonları ve diğer hibe kaynaklarını araştırmak, gerekli çalışmaları yürütmek ve sonuçlandırmak,
i) Avrupa Birliği Başkanlığı, bölgesel kalkınma ajansları ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer daire başkanlıkları ile koordineli çalışmalar yapmak,
j) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak.
k) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr