Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
23.08.2019
 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

                              

     

DOSYA NO: 2019/045

Tapu kaydı:- Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Tuzluk(Karabağlan) Mevkii, 354 Ada, 1 Parselde kayıtlı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü 960,00 m2 olan, ana taşınmaz niteliği arsa olan, 1/8 hisseli gayrimenkuldür.
İmar durumu ve önemli özellikleri:  Taşınmaz Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Servergazi Mahallesi, 428 Sokak No: 45 adresindedir. Bölgede genelde 2-3 katlı villa tipi yapılaşmalar bulunmaktadır. Bölgenin alt yapı imkanlarından istifadesi tamdır ve üst gelir gurubuna hitap etmektedir. Satışa konu taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz dikdörtgen şeklinde olup hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmaz  Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam 2kat imarlı olup taks:0,25 , kaks:0,50 yapılaşma koşuluna sahiptir. Ön bahçe çekme mesafesi 5Metredir. Komşu mesafeler 3  metredir.
Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 4. Kat Pamukkale Toplantı Salonu Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.


1. açık arttırma
: 20.11.2019 Çarşamba günü saat: 10:40-10:45 arası,

2. açık arttırma: 27.11.2019 Çarşamba günü saat: 10:40-10:45  arası yapılacaktır.


2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 162.500,00 TL (YüzaltmışikibinbeşyüzTürklirası), KDV: % 18'dir.
3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.


4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (12.187,50 TL - onikibinyüzseksenyediTürklirasıElliKuruş) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.


6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.


8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

Adalet Mahallesi Hasan GönüllüBulvarı No: 9                           DENİZLİ Ayrıntılı bilgi için irtibat: İcra Satış Servisi

TEL: 0.258.2645221 /1148                                                        FAX    : 0.258.2410238

e-posta   : denizlisgim@sgk.gov.tr                                             Elektronik Ağ  : www.sgk.gov.tr

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr