Ana Sayfa Haberler İşyeri Kiralama İhale İlanı

İşyeri Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerleri açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
30.07.2020
İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel (Ay/Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı 1 no.lu çift ATM yeri                     Merkezefendi/DENİZLİ

 

36.000,00.-TL/YIL

3.240,00.-TL

13.08.2020

14:30

3 YIL

2

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı 2 no.lu ATM yeri Merkezefendi/DENİZLİ

 

28.000.00-TL/YIL

2.520,00.-TL

13.08.2020

14:35

3 YIL

3

ATM Yeri

Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Girişi.Forum Çamlık üstü. 1 no.lu Atm Yeri Pamukkale/DENİZLİ

 

36.000,00.-TL/YIL

3.240,00.-TL

13.08.2020

14:40

3 YIL

4

ATM Yeri

Altıntop Mh. Denizli Büyükşehir Belediye Önü. 2 no.lu Atm Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

 

48.000,00.-TL/YIL

4.320,00.-TL

13.08.2020

14:45

3 YIL

5

ATM Yeri

Kervansaray Mah. Yeni yol Kavşağı. Eski Bağbaşı Jandarma Noktası önü. Pamukkale/DENİZLİ

 

10.000,00.-TL/YIL

900,00.-TL

13.08.2020

14:50

3 YIL

6

ATM Yeri

Yunus Emre Mah. Üniversite Cad. Paü Hastaneleri karşısı.  4 no.lu Atm yeri Pamukkale/DENİZLİ

 

48.000,00.-TL/YIL

4.320,00.-TL

13.08.2020

14:55

3 YIL

7

ATM Yeri

Deliktaş Mah. Şehit Er Yılmaz Zeren Cad. Emniyet Müd. Yanı 1 no.lu Atm Yeri Pamukkale/DENİZLİ

 

36.000,00.-TL/YIL

3.240,00.-TL

13.08.2020

15:00

3 YIL

8

İşyeri (Eczane)

Güzelköy Mah. Şehit Piyade Onb. İsmail Aka Cad. No:6/C Pamukkale/DENİZLİ

30

2.100,00.-TL+KDV/AY

2.677,00.-TL

13.08.2020

15:05

3 YIL

9

İşyeri

Şirinköy Mah. Halıköy Cad. No:256/A Merkezefendi/DENİZLİ

30

340,00.-TL/AY

368,00.-TL

13.08.2020

15:10

3 YIL

10

İşyeri

Saraylar Mah.2. Ticari Yol No:4 (Eski Balık Pazarı) Merkezefendi/DENİZLİ

5

100,00.-TL/AY

108,00.-TL

13.08.2020

15:15

3 YIL

11

İşyeri

Saraylar Mah.2. Ticari Yol No:5 (Eski Balık Pazarı) Merkezefendi/DENİZLİ

5

100,00-TL/AY

108,00.-TL

13.08.2020

15:20

3 YIL

12

Kahvehane +Depo

İnceler Mah. 4001 sok. No:2 Bozkurt/DENİZLİ

150 m²

900,00.-TL+KDV/AY

1.147,00.-TL

13.08.2020

15:25

3 YIL

13

Kahvehane

İnceler Mah. 4001 sok. No:2/F Bozkurt/DENİZLİ

40 m²

350,00.-TL+KDV/AY

447,00.-TL

13.08.2020

15:30

3 YIL

14

İşyeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 352 sok. üzeri No:17/7 Merkezefendi/DENİZLİ

12 m²

650,00.TL/AY

702,00.-TL

13.08.2020

15:35

3 YIL

15

İşyeri

Aktepe Mah. 2421 sok. No:50 Zemin Kat. No:1 Pamukkale/DENİZLİ

77 m²

650,00.-TL/AY

702,00.-TL

13.08.2020

15:40

3 YIL

16

Süpermarket+Otopark

Değirmenönü Mah. 1471 sok. No:37 Zemin kat. No:1-2-3 Merkezefendi/DENİZLİ

1.740 m²

18.000,00.-TL+KDV/AY

22.940,00.-TL

13.08.2020

15:45

3 YIL

17

İşyeri

Saraylar Mah. Kaleiçi Açıkpazaryeri No:66 Merkezefendi/DENİZLİ

12 m²

120,00.-TL+KDV/AY

153,00.-TL

13.08.2020

15:50

3 YIL

18

Ofis

Kınıklı Mah. Kınıklı Cad. No:6 Eski Kınıklı Belediye Hizmet Binası Pamukkale/DENİZLİ

792,00 m²

800,00.-TL/AY

864,00.-TL

13.08.2020

15:55

3 YIL

 

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
e.   18. Sıra için, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu vereceklerdir. İsteklinin 2019 yılı cirosunun en az 37.000.000,00-TL olması gerekmektedir. Sunulan gelir tablosunun yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.  İş ortaklığında, yıllık ciro bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.
B.   Tüzel Kişiler;
a.    Tebligat için adres beyanı.
b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
e.    18. Sıra için, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu vereceklerdir. İsteklinin 2019 yılı cirosunun en az 37.000.000,00-TL olması gerekmektedir. Sunulan gelir tablosunun yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.  İş ortaklığında, yıllık ciro bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.
                 
C.   Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, 
Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 
Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.                     

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr