Ana Sayfa Haberler Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

16.10.2020
1- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı ek ödeneğinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine göre görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11’inci maddesi gereğince, boş memur kadrolarında derece değişikliği yapılabilmesi için anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen ekli kadro cetvelinin görüşülmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı ilimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Çakmak Mahallesi, 4.104,00 m² yüzölçümlü 7796 ada 1 parsel numaralı, tasarrufu Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait 5.000 m³’lük “Çakmak Su Deposu” bulunan, imar planında “teknik altyapı alanı” olarak planlı taşınmazın 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devredilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, 191,00 m² yüzölçümlü          744 ada 1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı 96,30 m² hissenin Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre          10 (on) yıllığına bedelsiz olarak Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususlarına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Serinhisar Belediye Meclisinin 07/08/2020 tarihli ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Cumhuriyet, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref, Yenice Mahalleleri ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20393016 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Acıpayam ilçesi, Ucarı Mahallesi, 135 no.lu parsel sınırları içerisinde kalan Ucarı Göleti ve çevresi ile ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- DENKİM Denizli Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, tapunun Cumhuriyet Mahallesi, Kovanlıktepecik mevkii, M22C16C2 pafta, 230 ada 112-113 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
8- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 899 ada 3 ve 4 no.lu parsellerle ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2020 tarihli ve 371 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Künarlar Mahallesi, 1695 ada 1 no.lu parsel ve Sırakapılar Mahallesi, 8598 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20085406 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, NİP-20003025 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP-20765350 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan 4 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Amiroğlu Madencilik Kömür İnşaat Hafriyat ve Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.'nin; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7989 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kızılyer Mahallesi, 1458 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, M22A18D4C pafta, 3298 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile tapunun Feslikan Mahallesi, 240 ada 28 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Hüseyin Şükün vekili Emine Karaalp, Mahinur Şükün ve Hüseyin Şükün’ün; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 2382 ada 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
 
14- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, 415 ada  1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20903924 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15- Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2020 tarihli ve 376 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi, Salihağa ve Üzerlik Mahalle sınırları içerisinde yer alan, M22A12A-M22A12D paftalarında kalan 154 KV Denizli Batı 380 TM İrtibat Hatlarına ait alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20411515 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
17- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 102 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Barutçular Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A21D1B pafta, 399 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 101 sayılı kararı ile reddedilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 352 ada 436 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20434470 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2020 tarihli ve 375 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-40332 ve UİP-40333 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planına askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- Çal Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarihli ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen, Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 200 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20943506 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21- Babadağ Belediye Meclisinin 02/10/2020 tarihli ve 2020/41 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Babadağ ilçesi, tapunun Cumhuriyet Mahallesi, Babadağ mevkii, 3005 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20093960 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/120 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Topraklık, Deliktaş, Hacıkaplanlar, Pelitlibağ, Fatih, İncilipınar, Cumhuriyet Mahalleleri idari sınırları içerisinde Üçgen Kavşağı, Fevzi Çakmak Bulvarı; Yunusemre, Asmalıevler, Kınıklı Mahalleleri idari sınırları içerisinde Süleyman Demirel Bulvarı; Zeytinköy, Bağbaşı, Kervansaray, Zümrüt Mahalleleri idari sınırları içerisinde Acıpayam Bulvarı; Gökpınar, Tekke Mahalleleri idari sınırları içerisinde Atatürk Bulvarı, Antalya Bulvarı yol güzergâhı üzerinde bulunan ve Plan Hükümlerinde “Yençok=Serbest” şartı bulunan imar adalarında bina yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20909724 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 119 sayılı kararıyla kabul edilen, Pamukkale ilçesi, Güzelköy ve Kale Mahalleleri idari sınırları içerisinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları”nda yükseklik şartının belirlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki gösterim tekniklerine uygun olarak fonksiyonların belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20241171 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.  
  
24- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/07/2020 tarihli ve 2020/89 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarihli ve 324 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan Mahallesi, 1609 ada 15 ve 16 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20754307 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/123 sayılı kararının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/121 sayılı kararı ile reddedilen, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, M22A23D1A pafta, 5649 ada 4 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20877876 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- Acıpayam Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 72 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, tapunun Yukarı Mahallesi, 260 ada 33 no.lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20397814 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Pamukkale Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarihli ve 2020/122 sayılı kararıyla kabul edilen, Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi, M22A19D3D pafta, 176 ada 2 no.lu ve 350 ada        1 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20670489 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
28- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/10/2020 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi Belediye sınırları içerisindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plan hükümleri belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20436915 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
29- Laodikya Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek hisse sahibi olan Mehmet Teke’nin aktif ve pasifiyle birlikte şirketinin tüm hisselerinin Denizli Büyükşehir Belediyesine hibe edilmesi ve şirket adının Denizli Büyükşehir Belediyesi Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Denizli Enerji A.Ş.) olarak değiştirilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
30- İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun İstiklal Mahallesi 6673 ada 1 parsel üzerindeki "Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" binasının N1 (130 Kişilik) ve N2 (187 Kişilik) nikah salonları ile nikah salonlarıyla aynı katta bulunan 4 adet idari ofisin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden 4 (dört) yıl süre ile Pamukkale Belediyesi adına bedelsiz tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
31- Mülkiyeti ve/veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait, ekli listedeki taşınmazların 2886 sayılı Yasa'nın 45’inci maddesine istinaden açık artırma suretiyle 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve aylık/yıllık muhammen kira bedellerinin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi hususlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
32- İçerisinde Denizli il merkezinin içmesuyu ihtiyacının bir kısmını kapsayan Çamlık taşocakları ve Kiremitçi su depolarını besleyen Derindere içmesuyu kaynağı, kaptaj ve drenaj hatları bulunan, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 11.106,85 m² büyüklüğündeki Denizli ili Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Köyü, Su Döşeği mevkii 7437 ada 1 parselin 5393 sayılı Kanun'un 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr