Ana Sayfa Haberler Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

23.10.2020

GÜNEY BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(İLAN)


 

Aşağıda tapu kaydı bilgileri ile muhammen bedeli ,geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Belediye Başkanlığımıza aittaşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü mülken satış ihalesiyapılacaktır..

 


Sıra No:

Mahalle

İmar Durumu

Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(M2)

Muhammen

Bedel(TL)

Geçici

Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

01

Karaağaçlı

Konut Alanı

Ahşap Ev

234

7

69,00

5.000,00+

KDV

150,00

17/11/2020

14:00

02

Haylamaz

Köy Yerleşik Alanı Dışı

Tarla

166

16

2.972,13

50.000,00+

KDV

1.500,00

17/11/2020

14:20

 

-İhale Güney Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Toplanacak Olan Encümen Huzurunda Yapılacaktır.

- Encümen İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

-Satılacak olan taşınmazlar ile ilgili şartnameler ve özel şartlar mesai saatleri dahilinde belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir.

-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatinden önce bir dilekçe , nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat makbuzu, şartname bedeli dekontu, yerleşim yeri belgesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı  ile birlikte ihale günü saat:13:30’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Şirketlerde, yetki belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, faaliyet durum belgesi, tebligat için adres beyanı, geçici teminat mektubu alındı belgesi/makbuzu, şartname bedeli makbuzu veya dekont, şirketin ana sözleşmesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı gerekmektedir..

 

          İlanen duyurulur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr