Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
08.01.2021
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl MüdürlüğüGAYRİMENKUL SATIŞ İLANI                                        
DOSYA NO: 2020/053
Tapu kaydı: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi, 4361 ada 1 Parselde bulunan, ana taşınmaz niteliği tarla olan 152,00 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul.
İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz eski yıkılan üçgen çarşısının yanında kalan artık parsel olup Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi,2008/1 sokak adresindedir. Taşınmaz kadastral yola ve asfalt yola cephelidir. Taşınmazın ticaret alanda yer aldığı bilinmekte olup parselin yola terki vardır yapılaşma olabilmesi için tevhid yapılması şart bulunduğu belirtilmiştir. Kati ruhsat verilemez. Taşınmaz sokak üzerinde yer almakta parsel çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.
Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
1. açık arttırma: 09.02.2021 Salı günü saat: 11:00-11:05 arası,
2. açık arttırma: 16.02.2021 Salı günü saat: 11:00-11:05 arası yapılacaktır.
2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürklirası), KDV: % 18'dir.
3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (15.000,00 TL - onbeşbinTürklirası) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.
6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebileceği, bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.
 
 
SATIŞ KOMİSYONU
   Feride DEMİREL              Mehmet KOZAN        Kadir Çağrı KUMARI       Hüseyin MİRZAMLI                   Asım TEMEL
        V.H.K.İ                           İcra Memuru                İcra Memuru                         Avukat                               Şube Müdürü
                (Üye)                       (Üye)                                (Üye)                               (Üye)                                      (Başkan)
 
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr