Ana Sayfa Haberler Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ocak ayı toplantısı 15 Ocak 2021 Cuma günü saat: 16.00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
11.01.2021
1- Denizli Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2021 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususuna ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bulunan ekli listede tapu bilgileri belirtilen, mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince satışının yapılması ve bu konuda Encümene yetki verilmesi hususlarına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
4- 24/02/1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun uyarınca, mülga Denizli Belediyesi tarafından “Tapu Tahsis Belgesi” ile tahsis edilen Denizli ili, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi, 848 no.lu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) bendine göre tapu devrinin yapılması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Denizli Tavas Bozdağ Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Kapsamında bulunan, 1/1.000 ölçekli imar planında  Günübirlik Tesis Alanı olarak  planlı ve ekli krokide GTA1 ile gösterilen taşınmazın üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan turizm tesisi yatırımı için gerekli işlemlerin tamamlanmasına imkan sağlamak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 1 (bir) yıl süreli ön izin verilen ve söz konusu ön iznin yürürlüğe girebilmesi için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21/12/2020 tarihli ve E-42418407-306.03[201480001]-972183 sayılı ön izin yazısında belirtilen tüm şartların ve yükümlülüklerin kabul ve taahhüt edilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
6- Büyükşehir Belediyemiz sınırları dahilinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan tıbbi atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanması, taşınması ve bertarafı için Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisleri içerisinde bulunan alanda kurulan ve işletme hakkı kiraya verilen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin, 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak toplanması, taşınması, sterilize edilerek bertaraf edilmesi ve mevcut durumda bulunan tesise; ek bina yapılması ve kapasite artırımı, yeni sterilizasyon cihazı kurulması işi için  24/05/2021 tarihinde bitecek olan kiralama işinin toplama ve işletmecilik hakkını tekrar 10 yıllığına  kiraya verilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 
  
7- Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çameli ilçesi, tapunun Yeni Mahallesi, 511 ada 1 ve 567 ada 1 no.lu parselin batısında "Park" alanı olarak planlı olan alan ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
8- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 198 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A17A1A pafta, 199 ada, 7 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20416914 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
9- DESKİ Genel Müdürlüğünün talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 453 ada, 7 no.lu parsel ve 1243 no.lu parsel ve çevresiyle ilgili 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2020 tarihli ve 666 sayılı kararında; sehven "1175" şeklinde yazılan ada numarasının "1775" olarak düzeltilmesi hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
11- Serinhisar Belediye Meclisinin 04/12/2020 tarihli ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, tapunun M22C16A3B pafta, 131 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20879797 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
12- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarihli ve 553 sayılı kararı ile kabul edilen; Serinhisar ilçesi, Şaireşref Mahallesi, 128 ada, 116-572 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20037389 ve UİP-20553660 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
13- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 844 no.lu, 1183 no.lu ve 927 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
14- Serinhisar Belediye Meclisinin 06/11/2020 tarihli ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Ayaz Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-20705388 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
15- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Eskihisar ve Kayaköy (Bozburun) Mahalleleri, 1/1.000 ölçekli Laodikeia Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olan alanlar ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
  
16- Serinhisar Belediye Meclisinin 06/11/2020 tarihli ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Kocapınar Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20390125 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
17- Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/12/2020 tarihli ve 196 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, M22A21B2B pafta, 405 ada, 17 ve 18 no.lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20815305 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
18- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/11/2020 tarih ve 555 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, 395 ada 158 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20963905 ve NİP-20497722 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
19- Ahmet Tekmen’in, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dükkanönü Mahallesi, 261 ada 38 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
20- Habip Karapınar'ın Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 856 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
21- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6560 ada 1 no.lu parsel, 6561 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli Laodikeia Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
22- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 18 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, 183 ada 12 ve 13, 184 ada 14 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20784916 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
23- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kale Mahallesi idari sınırları içerisindeki sanayi alanlarında plan hükümleri ile plan üzerinde belirtilen bina yükseklik şartları arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20836888 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
24- Gireniz Enerji A.Ş.'nin Denizli ili, Acıpayam ilçesi, tapunun Akalan Mahallesi, 593 ada 255 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
25- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55’inci maddesi gereğince Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- Sargın Hafriyat Hazır Beton Madencilik Nakliyat Akaryakıt İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin, tapunun Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, Bozkır mevkii, N22b-b1-1b pafta, 4367 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
28- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 151 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16C1A pafta, 304 ada 6 no.lu parsel sınırları içerisine tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20343498 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
29- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/11/2020 tarihli ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, M22A16B4B pafta, 132 ada 1 no.lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20287306 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr