Ana Sayfa Haberler İşyeri Kiralama İhale İlanı

İşyeri Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
25.01.2021
 
İ L A N
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel (Ay)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

İŞYERİ

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114/A Merkezefendi/DENİZLİ

5

175,00 TL+KDV

315.,00-TL

04.02.2021

14:10

5

2

İŞYERİ

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114/C Merkezefendi/DENİZLİ

5

175,00 TL+KDV

315.00 TL

04.02.2021

14:13

5

3

İŞYERİ

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114/E Merkezefendi/DENİZLİ

5

860,00 TL+KDV

1.548.00 TL

04.02.2021

14:16

5

4

İŞYERİ

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114/F Merkezefendi/DENİZLİ

9.5

8.950,00 TL+KDV

16.110.00 TL

04.02.2021

14:19

5

5

İŞYERİ

Çakmak mh. Ali Marım Bulvarı üzeri No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

70

6.250,00 TL+KDV

11.250.00 TL

04.02.2021

14:22

5

6

PARK VE BÜFE

Deliktaş mh. 2008 sk. No:29  Pamukkale/DENİZLİ

25

725,00 TL+KDV

261.00 TL

04.02.2021

14:25

1

7

PARK+KAFETERYA WC

Deliktaş mh. 2018/2 sk. Pamukkale/DENİZLİ

47

2.650,00 TL+KDV

4.770.00 TL

04.02.2021

14:28

5

8

İŞYERİ

Gerzele mh. Belediye Meydanı sk. No:3/B Merkezefendi/DENİZLİ

32

1 250,00 -TL

2.250.00 TL

04.02.2021

14:31

5

9

İŞYERİ

Saraylar mh. 2.Ticari yol No:10/1 Kapı No:13 Merkezefendi/DENİZLİ

224

2.350,00-TL

4.230.00 TL

04.02.2021

14:34

5

10

İŞYERİ

Saraylar mh. 420 sk. üzeri No:36/A Merkezefendi/DENİZLİ

18.9

750,00 TL+KDV

1.350.00 TL

04.02.2021

14:37

5

11

İŞYERİ

Servergazi mh. Fatih Sultan Mehmet cd. No:19/A Merkezefendi/DENİZLİ

53

3.500,00 TL+KDV

6.300.00 TL

04.02.2021

14:40

5

12

İŞYERİ

Servergazi mh. Fatih Sultan Mehmet cd. No:19/B Merkezefendi/DENİZLİ

24

1.200,00 TL+KDV

2.160.00 TL

04.02.2021

14:43

5

13

BÜFE

Sırakapılar mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzeri No:80/1A  Merkezefendi/DENİZLİ

19

11.100,00 TL+KDV

19.980.00 TL

04.02.2021

14:46

5

14

TARLA

Emirazizli mh. Emirazizli sk. No:11 329 parsel Honaz/DENİZLİ

4.700

5.500,00 TL/YIL

495.00 TL

04.02.2021

14:49

3

15

ÜZÜM BAĞI

Doğan mh. Doğan sk. 119 ada 1 parsel 12.086 m² Buldan/DENİZLİ

12.086

13.500,00 TL/YIL

1.215.00 TL

04.02.2021

14:52

3

16

KAPALI OTOPARK

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal bulvarı Belediye Hizmet binası altı Bodrum kat. Merkezefendi/DENİZLİ

1466
(60araç)

2.200,00 TL+KDV

2.376.00 TL

04.02.2021

14:55

3

17

SÜPERMARKET

Altıntop mh. Gazi Mustafa Kemal bulvarı Belediye Hizmet binası altı Bodrum kat. Merkezefendi/DENİZLİ

1460

16.800,00 TL+KDV

18.144.00 TL

04.02.2021

14:58

3

18

SÜPERMARKET

İstiklal mh. İstiklal cd. No:138 Pamukkale/DENİZLİ

529

8.600,00 TL+KDV

15.480.00 TL

04.02.2021

15:01

5

19

SÜPERMARKET

Mehmet Akif Ersoy mh. 332 sk. Meska Sosyal Tesisleri No:17/1G Merkezefendi/DENİZLİ

303

5.200,00 TL+KDV

9.360.00 TL

04.02.2021

15:04

5

20

ATM YERİ

Sevindik mh. Ankara Bulvarı üzeri Sevindik cami önü 3 nolu ATM yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

25.000,00 TL/YIL

2.250.00 TL

04.02.2021

15:07

3

21

ATM YERİ

Sırakapılar mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzeri Atatürk parkı önü 4 nolu ATM yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

56.000,00 TL/YIL

5.040.00 TL

04.02.2021

15:10

3

22

ATM YERİ

Yunusemre mh. Üniversite cd. Kalp Merkezi karşısı 7 nolu ATM yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

53.000,00 TL/YIL

4.770.00 TL

04.02.2021

15:13

3

23

ATM YERİ

Yunusemre mh. Üniversite cd. Kalp Merkezi karşısı 3 nolu ÇİFT ATM yeri. Merkezefendi/DENİZLİ

6

66.000,00 TL/YIL

5.940.00 TL

04.02.2021

15:16

3

24

ATM YERİ

Servergazi mh. Fatih Sultan Mehmet cd. üzeri 1 nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

30.000,00 TL/YIL

2.700.00 TL

04.02.2021

15:19

3

 

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
A.  Gerçek Kişiler;
a.    Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi(e-devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
B.   Tüzel Kişiler;
a.    Tebligat için adres beyanı.
b.    Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri.
c.    Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 
d.    Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
                 
C.   Ortak girişimler; 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, 
Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. 
Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.                     
                 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr