Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
22.02.2021
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2021/001-2021/002

Tapu kaydı:2021/001: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii,496 ada, 3 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 522 m2 gayrimenkul

2021/002: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii, 496 ada, 4 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 501 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul

İmar durumu ve önemli özellikleri: 2021/001: Taşınmaz Denizli İli, Pamukkale  İlçesi, Zümrüt Mah. Orhangazi Cad. No:12 adresindedir.  Taşınmaz konut alanında  bulunmakta olup  kat adeti :2kat ,inşaat nizamı : ayrık, bina yüksekliği : imar yön. 28. Madde, taks: 0,40 kaks: 0,80, bina derinliği :imar yön. 6.madde, ön bahçe mesafesi: 5.00 mt. ,komşu mesafeler: 3.00 mt, Bölgede boş imarlı arsa ve yapılar bulunmaktadır. Bölgenin altyapı imkanlarından istifadesi tamdır.

2021/002: Taşınmaz Denizli İli,Pamukkale İlçesi, Zümrüt Mah. Orhangazi Cad. No:14 adresindedir.  Taşınmaz konut alanında  bulunmakta olup  kat adeti :2kat ,inşaat nizamı : ayrık, bina yüksekliği : imar yön. 28. Madde, taks: 0,40 kaks: 0,80, bina derinliği :imar yön. 6.madde, ön bahçe mesafesi: 5.00 mt, komşu mesafeler: 3.00 mt, Bölgede boş imarlı arsa ve yapılar bulunmaktadır.Bölgenin altyapı imkanlarından istifadesi tamdır..

Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

2021/001: 1.açık arttırma: 17.03.2021 Çarşamba  günü saat: 11:00-11:05 arası, 2.açık artırma: 19.03.2021 Cuma günü saat: 11:00-11:05 arası yapılacaktır.

2021/002: 1.açık arttırma: 17.03.2021 Çarşamba günü saat: 11:10-11:15 arası, 2.açık artırma: 19.03.2021 Cuma günü saat: 11:10-11:15 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli:

2021/001: 550.000,00 TL (BeşyüzellibinTürklirası).KDV: % 18'dir. İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

2021/002: 500.000,00 TL.(BeşyüzbinTürklirası) KDV: % 18'dir. İhalede nakit teminat kabul edilmeyecektir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5'i nispetinde 2021/001 nolu dosya: 42.250,00-TL, 2021/002 nolu dosya: 37.500,00-TL, teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr