Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı

Kiralama İhale İlanı

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
29.03.2021

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

Sıra No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel (Ay)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi

1

Kafeterya-Wc-Park

Deliktaş Mah. 2018/2 Sok. Yeşil Alan İçi Pamukkale/DENİZLİ

47

2.600,00 TL+KDV

936.00 TL

08.04.2021

14:10

1

2

Büfe

Sırakapılar Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:80/1A Merkezefendi/DENİZLİ

12

11.100,00 TL+KDV

3.996.00 TL

08.04.2021

14:13

1

3

Kahvehane

Şemikler Mah. 3028 Sok. No:80 Merkezefendi/DENİZLİ

89

975,00 TL+KDV

1.755.00 TL

08.04.2021

14:16

5

4

Kahvehane

Hasanbeyler Mah. Hacımehmetler Sok. Buldan/DENİZLİ

42

80,00 TL+KDV

144.00 TL

08.04.2021

14:19

5

5

Kahvehane

Gerzele Mah. İbrahim Cengiz Sok. No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

70

1.275,00 TL+KDV

2.295.00 TL

08.04.2021

14:22

5

6

Kahvehane

Kayalar Mah. Üçler Cad.Üzeri No:4 Merkezefendi/DENİZLİ

97

2.900,00 TL+KDV

5.220.00 TL

08.04.2021

14:25

5

7

Kahvehane

Karahasanlı Mah. Akça Cad. Üzeri No:16/2 Merkezefendi/DENİZLİ

40

750,00 TL+KDV

1.350.00 TL

08.04.2021

14:28

5

8

Kahvehane

Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:19/C Merkezefendi/DENİZLİ

174

10.000,00 TL+KDV

18.000.00 TL

08.04.2021

14:31

5

9

Kahvehane

Aktepe Mah. 2390 Sok. Üzeri 1. Etap Toplu Konut Pamukkale/DENİZLİ

142

200,00 TL+KDV

360.00 TL

08.04.2021

14:34

5

10

Kahvehane

İnceler Mah. 4001 Sok. No:2/F Bozkurt/DENİZLİ

60

350,00 TL+KDV

378.00 TL

08.04.2021

14:37

3

11

Halı Saha

Siteler Mah. 6205 Sok. No:12 Pamukkale/DENİZLİ

2150

11.000,00 TL+KDV

19.800.00 TL

08.04.2021

14:40

5

12

Halı Saha

Göveçlik Mah. Süleyman Özkan Cad. No:12 Merkezefendi/DENİZLİ

957

775,00 TL+KDV

1.395.00 TL

08.04.2021

14:43

5

13

İş Yeri

Güzelköy Mah. Ş. P. Çvş. İsmail Aka Cad. No:6/A Pamukkale/DENİZLİ

 15

220,00 TL

396.00 TL

08.04.2021

14:46

5

14

Ağaçlandırılacak Alan

Servergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. İle 28 Sok. ve 211 Sok. Arası Merkezefendi/DENİZLİ

 2268

1.000,00 TL+KDV

1.800.00 TL

08.04.2021

14:49

5

15

Bayan Kuaförü

Karahasanlı Mah. 800. Yıl Konutları İçi Ticaret Merkezi No:1/15 Merkezefendi/DENİZLİ

66

1.400,00 TL+KDV

2.520.00 TL

08.04.2021

14:52

5

16

Kuaför

Karahasanlı Mah. 800. Yıl Konutları İçi Ticaret Merkezi No:1/3 Merkezefendi/DENİZLİ

56

1.400,00 TL+KDV

2.520.00 TL

08.04.2021

14:55

5

17

İş Yeri

Hallaçlar Mah. 3007 Sok. Eski Muhtarlık Binası 317 Ada 5 Parsel Mekezefendi/DENİZLİ

80

300,00 TL+KDV

324.00 TL

08.04.2021

14:58

3

18

Atm Yeri

Yenişehir Mah. P. Çvş. Tuncay Özçoban Cad. Üzeri Yenişehir Ergör Sitesi Karşısı Yeşil Alan İçi Merkezefendi/DENİZLİ

6

26.600,00 TL/YIL

2.394.00 TL

08.04.2021

15:01

3

19

Atm Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Üzeri 3 Nolu ATM yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

31.250,00 TL/YIL

2.812.50 TL

08.04.2021

15:04

3

20

Atm Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Üzeri 4 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

31.250,00 TL/YIL

2.812.50 TL

08.04.2021

15:07

3

                 

   

             

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı kanuna göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge).

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti. (aslı ile beraber).

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

f.     14. sıra için, Kamu yararına çalışan dernek vb. olduğuna dair belge.

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı.

b.    Şirketin Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname, ihale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi.

c.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

d.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak).

e.    14. sıra için,Kamu yararına çalışan dernek vb. olduğuna dair belge.

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

     

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.      

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr