Ana Sayfa Haberler Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

Güney Belediye Başkanlığı Taşınmaz Satış İhalesi

01.04.2021

GÜNEY BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(İLAN)

Aşağıda tapu kaydı bilgileri ile muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü mülken satış ihalesi yapılacaktır. 

 

Sıra No:

Mahalle

İmar Durumu

Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(M2)

Muhammen

Bedel(TL)

Geçici

Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

01

Adıgüzeller

Köy Yerleşik Alanı

Arsa

108

35

875,02

  50.000,00+

KDV

    1500,00

20/04/2021

14:00

 

-İhale Güney Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Toplanacak Olan Encümen Huzurunda Yapılacaktır.

- Encümen İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbesttir.

-Satılacak olan taşınmaz ile ilgili şartnameler ve özel şartlar mesai saatleri dahilinde belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir.

-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatinden önce bir dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat makbuzu, şartname bedeli dekontu, yerleşim yeri belgesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı ile birlikte ihale günü saat:13:30’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Şirketlerde, yetki belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, faaliyet durum belgesi, tebligat için adres beyanı, geçici teminat mektubu alındı belgesi/makbuzu, şartname bedeli makbuzu veya dekont, şirketin ana sözleşmesi ve belediyeye borcu yoktur yazısı gerekmektedir.

 

          İlanen duyurulur.

 

 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr