Ana Sayfa Haberler Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Eylül Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

10.09.2021
1-İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan, 947.00 m² yüzölçümlü 4508 ada 1 no.lu parsel ve 996.00 m² yüzölçümlü 4508 ada 4 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (h) bendine ve 18'inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması ve bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- İlimizde bulunan okullarda, öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevre ile ilgili farkındalık oluşturarak atıkların geri dönüşümünün önemini kavratmak, çevreci gençler yetiştirmek; ayrıca “Minik Kalpler Can Dostlarımız için Atıyor” adlı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ise merkez ilçelerimizde bulunan gönüllü okulların katılımıyla öğrencilere sokak hayvanlarını besleyip, büyütmek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapmak ve imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Ulusal Ajans tarafından kabul edilen KA226 Erasmus+ “Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps (SmartEnvi)” (Açık Çöplükleri Rehabilite Ederek Çevremize ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmaya Yönelik Akıllı Karar Araçları) başlıklı ve 2020-1-TR01-KA226-VET-098150 numaralı Avrupa Birliği Projesi’nde paydaş olarak Belediyemizi temsile ve projeyle ilgili tüm belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş’in yetkilendirilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/131 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 641 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20250633 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 432 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi’ne ait 1/5.000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20384052 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 430 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A19C-20D numaralı paftalarda, Denizli İdare Mahkemesinin farklı tarih ve sayılı kararları imar planı ile 18. madde uygulamasının iptal olmuş alanlar ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20011661 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planına askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 437 sayılı kararı ile kabul edilen; Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan ve işletilen kooperatiflerin yapacağı tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20083079 plan işlem numarasıyla kayıtlı Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 260 ada, 164 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Pamukkale Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 2021/130 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kervansaray Mahallesi idari sınırları içerisinde bulunan tapunun Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20606335 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 351 ada 6 ve 7 no.lu parsellerin bulunduğu alanda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Katı Atık Aktarma Tesisi yapılması talep edildiği ve söz konusu parseller ve çevresinde mevcut ulaşım akslarının yeterli olmaması nedeniyle bu alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 08/07/2021 tarihli ve 2021/706 sayılı yazısı doğrultusunda; Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile birleştirilen 69 hektarlık sanayi alanlarının, organize sanayi bölgesine dahil edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- Honaz Belediye Meclisinin 05/08/2021 tarihli ve 58 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, M22A16B4C pafta, 206 ada, 1 no.lu parselde trafo alanı ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20520180 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Denizli Büyükşehir Belediyesinin 31/08/2021 tarihli ve 2021/07/119 sayılı UKOME kararındaki kavşak çalışmalarının imar planına işlenmesi konusunda, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesinde yer alan kavşak düzenlemeleri ile ilgili hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 2021/149 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapunun Değirmenönü Mahallesi, 1912 ada, 1 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,414 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
15- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 143 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi sınırları içerisinde; tapunun Yeşilyayla Mahallesi, M2216A1A, M22A16A1B ve M22A16A1D paftalar, 233 ada 129-130-132 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20499706 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
16- Buldan Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen; Buldan ilçesi, Bölmekaya Mahallesi, 268 ada, 26 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20938279 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
17- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 2021/150 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, Mülga Irlıganlı Belediyesince onaylanan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile çelişki oluşturan plan hükümlerinin kaldırılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20685051 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
18- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 2021/148 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Hacıfakı Mahallesi, 2341 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,396 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/02/2021 tarihli 27 sayılı, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/03/2021 tarihli 175 sayılı kararı ile onaylanan, Merkezefendi ilçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi 2767 ada, 8 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 28/02/2020 tarihli ve 10627 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 140 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/09/2021 tarihli ve 142 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, M22A16B3B pafta, 101 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20014098 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
21- Bekilli Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 286 ada, 34 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
22- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı ücret tarifesinde “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İlgili Ücretler” bölümünde yer alan; 2021-2022 eğitim öğretim yılı Sosyal Etkinlik Merkezi tek dönem ücretinin revize edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
23- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ödenek kalemlerine ilave gelir gösterilerek Belediyemizin 2021 yılı bütçesi için toplam 80.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
24- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 2021 ve 2022 yılında yapılacak şirket giderlerinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (i) bendine istinaden şirket sermayesinin 65.000.000,00 TL artırılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
25- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; Bekilli ilçe sınırları içerisinde Bekilli Belediyesiyle birlikte 1 adet Gençlik Merkezi yapılması, bu konuda Bekilli Belediye Başkanlığıyla birlikte ortak protokol şartlarının belirlenerek protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
26- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden; Bekilli ilçe sınırları içerisinde Bekilli Belediyesiyle birlikte 1 adet Kapalı Spor Salonu yapılması, bu konuda Bekilli Belediye Başkanlığıyla birlikte ortak protokol şartlarının belirlenerek protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
27- 20 Ağustos 2021 tarihinde, Finlandiya’nın Tempere kentinde gerçekleştirilen "Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası"nda bireysel olarak Avrupa Şampiyonu olup altın madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Genç-Bayan Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen'e ve takım halinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve Antrenör Muhammet Kaya'dan oluşan Ümit-Genç Bayan Karate Milli Takımı üyelerinin göstermiş olduğu üstün başarı ve elde ettiği derecelere istinaden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7’nci maddesinin (m) bendi gereği ödül verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
28- Acıpayam Belediye Meclisinin 06/08/2021 tarihli ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı - İmar Mahallesi, 440 ada, 1 no.lu parselin güneyinde kalan park alanı ve Akalan Mahallesi, 544 ada 174, 175 ve 176 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20846006 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr