Ana Sayfa Haberler Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ocak ayı toplantısı 14 Ocak 2022 Cuma günü saat: 16.00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
10.01.2022
1-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususuna ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” başlığı altında yer alan “Asfaltlama Ücreti”nde ekteki tablo doğrultusunda değişiklik yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Çivril Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Koçak Mahallesi 159 ada 298, 302, 363 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20191770 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Serhan Doğan Korkmaz'ın; tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Güney Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Güney ilçesi, Hamidiye Mahallesi, kırsal yerleşme alanı ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20979205 ve UİP-20513071 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 693 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20836714 ve UİP-20277234 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 188 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 27/11/2020 tarihli ve 2020/1436 Esas 2020/949 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20136742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Denizli Biyogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne vekaleten Selma Kısa’nın; Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada, 59 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve yağlı güreş sporunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla; Belediyemizin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olarak katılması, ekte yer alan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğü’nün kabulü ile Birlik Meclisi’nde Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 4 (dört) asıl ve 2 (iki) yedek üyenin belirlenmesi hususuna ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
12- İlimizde kurulacak olan Denizli Bilim Merkezi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sergisi’nin görsel ve uygulamalı anlatımı için hazırlanacak cihazların araştırılması ve incelemelerinin yapılması için 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti (Çekya) Pilsen (Plzen)  şehrinde bulunan Techmania Bilim Merkezi’nde yapılmış olan araştırma ve incelemeler sonucunda tanzim edilen raporun Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr