Ana Sayfa Haberler Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Ocak Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

14.01.2022
1-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren itfaiye ve zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 01/01/2022 tarihinden itibaren ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususuna ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2- Belediyemizin 2022 yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” başlığı altında yer alan “Asfaltlama Ücreti”nde ekteki tablo doğrultusunda değişiklik yapılması hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Çivril Belediye Meclisinin 02/11/2021 tarihli ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Koçak Mahallesi 159 ada 298, 302, 363 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20191770 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4- Uğurlular Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Serhan Doğan Korkmaz'ın; tapunun Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Güney Belediye Başkanlığının; Denizli ili, Güney ilçesi, Hamidiye Mahallesi, kırsal yerleşme alanı ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 698 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler Mahallesi, 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20979205 ve  UİP-20513071 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Büyükşehir Belediye Meclisinin 22/11/2021 tarihli ve 693 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20836714 ve UİP-20277234 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süreci içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 188 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin 27/11/2020 tarihli ve 2020/1436 Esas 2020/949 sayılı kararı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20136742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Denizli Biyogaz Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne vekaleten Selma Kısa’nın; Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada, 59 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/15 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karakurt Mahallesi, 105 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20673017 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
11- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi Mahallesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, M22D02A1A pafta, 199 ada 3 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20507834 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
12- Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarih ve 2022/16 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hacıkaplanlar Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Hacıkaplan Mahallesi, 269 ada 1 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-759,415 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
13- Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda; tapunun Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 2091 no.lu parselin kuzeyinde bulunan alanda 7343 sayılı Kanun ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na eklenen maddeler doğrultusunda çocuk teslim mekanı oluşturulması amacıyla hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
14- Güney Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen; Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 374 ada 19 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20239142 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
15- Pamukkale Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gölemezli Mahallesi, 110 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20417837 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
16- Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 410 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20915332 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
17- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli, 128 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/08/2021 tarihli, 490 sayılı kararı ile onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gerzele Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Yeşilköy Mahallesi, 380 ada 4 no.lu parselde bulunan tescilli taşınmazın koruma alanında kalan parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20219289 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/01/2022 tarihli ve 17 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
18- Çal Belediye Meclisinin 04/01/2022 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun Selcen Mahallesi, 170 ada 4 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20432125 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
19- Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin Sarayköy ilçesi, Tekke ve Kabaağaç Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan tapunun Tekke Mahallesi, 101 ada 61 no.lu parsel ve çevresini kapsayan Jeotermal Kaynaklı Enerji Üretim Alanına Yönelik 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
20- Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere; İlimiz Güney ilçesi, Çamrak Mahallesi'nde bulunan, 418,86 m² yüzölçümlü 115 ada 25 parsel sayılı taşınmazın satın alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
21- Belediyemizin 2022 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Ulaşım Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Yolcu Terminali İle İlgili Ücretler”de, 31/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ’i doğrultusunda değişiklik yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
22- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası ile Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 21’inci maddesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 06/01/2022 tarihli ve 3 no.lu Genelgesi’ne istinaden; 2022 yılında, ekte yer alan cetvelde belirtilen kadrolara karşılık sözleşmeli personel çalıştırılması ve çalıştırılacak sözleşmeli personelin aylık net ücretlerinin belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
23- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 31’inci maddesi uyarınca; toptancı halinde faaliyet gösterenlerden 2022 yılı için alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi. 
 
24- Belediyemizin2022 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İle İlgili Ücretler” bölümünde yer alan “Jeotermal Akışkanın Kullanım Bedeli (Kdv Hariç)” başlığı altında düzenlenen Belediyemizce jeotermal akışkan sağlanan ve bu akışkanının tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerler ile Belediyemizce doğrudan jeotermal akışkan sağlanmayan ancak belediyemizin ruhsatlı sahasından temin ettikleri/edilen jeotermal akışkanı kullanan tüketim miktarının m³ olarak ölçülebildiği yerlere ilişkin tarifede; jeotermal akışkanın dağıtımı ve depolanmasına ilişkin hatların yapılacağı hususu gözetilerek değişiklik yapılması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi.
 
25- Geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve yağlı güreş sporunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla; Belediyemizin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olarak katılması, ekte yer alan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğü’nün kabulü ile Birlik Meclisi’nde Belediyemizi temsil etmek üzere gizli oyla 4 (dört) asıl ve 2 (iki) yedek üyenin belirlenmesi hususuna ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27- İlimizde kurulacak olan Denizli Bilim Merkezi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sergisi’nin görsel ve uygulamalı anlatımı için hazırlanacak cihazların araştırılması ve incelemelerinin yapılması için 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti (Çekya) Pilsen (Plzen)  şehrinde bulunan Techmania Bilim Merkezi’nde yapılmış olan araştırma ve incelemeler sonucunda tanzim edilen raporun Meclisin bilgisine sunulmasına ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr