Ana Sayfa Haberler Ocak Ayı Meclis Gündemi

Ocak Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ocak ayı toplantısı 20 Ocak 2023 Cuma günü saat: 16.00’da Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2’de bulunan belediye meclis salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
16.01.2023
1-  Belediyemiz itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususuna ilişkin İtfaiye Dairesi Başkanlığının yazısı.

2- 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci maddesi ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’in 31’inci maddesi uyarınca; toptancı halinde faaliyet gösterenlerden 2023 yılı için alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.

3- Belediyemizin 2/3 (1.298,39 m²) paylı mülkiyetine sahip olduğu İlimiz Buldan ilçesi, Alandız Mahallesi'nde bulunan, 1.947,59 m² yüzölçümlü 133 ada 2 parsel numaralı taşınmazın  kalan 1/3 (649,20 m²) hissesi S.S. Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına kayıtlı olup söz konusu Kooperatif’e ait taşınmaz hissesinin ve taşınmaz üzerindeki yapıların; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15’inci maddesinin (h) bendi ve 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden satın alınması, bu husustaki işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

4- İlimiz Çivril ilçesi, Kavak Mahallesi'nde bulunan, 112 ada 76 ve 78 parsel numaralı taşınmazların maliki olan Z*** G***, söz konusu taşınmazlarını “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak şartıyla Belediyemize bağışlamak istemekte olup şartlı bağışın kabulü ve bu husustaki işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) ve (g) bendine istinaden karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

5- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Genel Kurulu'nun 21/11/2022 tarihli ve 27 sayılı kararıyla; mülkiyeti DESKİ Genel Müdürlüğüne ait, ekli listede tapu bilgileri belirtilen 23 adet taşınmaz mülkiyetinin bedelsiz olarak Belediyemize devrine karar verilmiş olup söz konusu taşınmazların bedelsiz olarak devralınması, bu husustaki işlemleri yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı.

6- Beltaş  Denizli  Büyükşehir  Belediyesi  Temizlik  ve  Ulaşım  Sanayi  ve  Ticaret  A.Ş.’nin 12.284.467,00 TL olan mevcut sermayesinin ek 20.000.000,00 TL (yirmimilyonTL) artırılması hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.

7- Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş.’nin 244.050.000,00 TL olan sermayesinin  ek 100.000.000,00 TL (yüzmilyonTL) artırılması hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 

8- Denizli  Büyükşehir  Belediyesi  Enerji  San.  ve  Tic. A.Ş.’nin 100.000,00 TL olan sermayesinin ek 50.000,00 TL (ellibinTL) artırılması hususunda karar alınmasına ilişkin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı.

9-  Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen;   Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Değirmenönü Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Musa Mahallesi, M22A22C1A pafta, 4856 ada 6-7 parsel numarasında kayıtlı tescilli taşınmazın koruma alanında kalan 4855 ada 25 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201001758 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

10- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Yenişafak Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Karahasanlı Mahallesi,133 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının  UİP-201001703 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

11- Honaz Belediye Meclisinin 01/12/2022 tarihli ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Karaçay Mahallesi idari sınırları içerisinde yapı yüksekliği belirlenmemiş muhtelif imar adalarında yüksekliklerinin belirlenmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20313997 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

12- Pamukkale Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 2023/25 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesinde bulunan konut alanlarına ilişkin plan hükmü ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201001121 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

13- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde, muhtelif imar adalarında plan hükmü eklenmesi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201001731 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

14- Acıpayam Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yukarı Mahallesi, 43 ada 29 ve 30 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20484906 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

15- Tavas Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarihli ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi, 163 no.lu ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ve 35 no.lu parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20119270 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

16- Çivril Belediye Meclisinin 07/01/2022 tarihli ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kıralan Mahallesi, L23D13C1C ve L23D13C4B paftalarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20134097 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

17- Pamukkale Belediye Meclisinin 02/09/2022 tarihli ve 2022/170 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2022 tarihli ve 529 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Akhan Mahallesi, 222 ada, 9 no.lu parselin güneybatısında yer alan trafo alanı ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20699769 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 2023/14 sayılı kararının onanması ve itirazın değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

18- N*** E*** Ç***’nın; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, M21b15c4c pafta, 165 ada 121 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama ilave imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.                                                      
19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/01/2023 tarihli ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Bereketler Mahallesi, 354 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201001720 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

20- Çivril Belediye Meclisinin 09/12/2022 tarihli ve 166 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Haydan Mahallesi, 1090 ada 4 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201002487 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ilavesi ve değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.

21- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti grubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere Denetim Komisyonu seçilmesine ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.

22- Denizli İdare Mahkemesinin 03/11/2022 tarihli ve E: 2022/693 - K: 2022/1913 sayılı kararıyla Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2022 tarihli ve 88 sayılı kararı iptal edilmiş olup, konu hakkında karar alınmasının incelendiğine dair Ulaşım Komisyonu raporu.

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr