Ana Sayfa Haberler Mart Ayı Meclis Gündemi

Mart Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Mart ayı toplantısı 17 Mart 2023 Cuma günü saat: 16.00’da Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2’de bulunan belediye meclis salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
13.03.2023
1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27’nci maddesine istinaden alınan Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarihli ve 211 sayılı kararıyla; Belediyemiz ve İlçe belediyeleri arasında yollara ilişkin görev ve yetki paylaşımı yapılmış olup EK-1 de yer alan listede belirtilen trafik yollarının Belediyemizin görev ve yetkisi kapsamına  alınması hususuna ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
2-  Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Zeytin Sineği İle Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yönteminin Yaygınlaştırılması ve Benimsetilmesi Projesi” kapsamında, projenin uygulanacağı alandaki üreticilerimizin zararlı popülasyonuyla biyoteknik mücadelelerine destek vermek amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne DAP gübresi ve 2 (iki) litrelik şişe verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
3- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Organik Gübre Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında İlimiz Çardak ve Bozkurt ilçesinde tarımsal üretim yapılan alanlarda tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılmasını ve üreticilerin iş gücü gibi yüksek girdi maliyetlerini düşürerek daha kârlı bir üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 2 adet 5 ton kapasiteli Katı Gübre Dağıtım Römorku verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
4-  Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kırıcı-Karıştırıcı Fenni Yem Tesisi için Makine Ekipman Alım Projesi” kapsamında İlimiz Çardak İlçesi Gölcük Mahallesinde hayvancılık sektörüne katkı sağlamak ve küçükbaş, büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Kırıcı-Karıştırıcı Fenni Yem Tesisi için Makine ve Ekipmanların verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
5- Acıpayam Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan “Seyyar Selektör Projesi” kapsamında İlimiz Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde hububat tarımında kullanılan tohumlukların hastalık, zararlı ve yabancı maddelerden arındırılarak daha kaliteli ve verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; Acıpayam Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
6- Tavas Belediye Başkanlığınca hazırlanan “Makine ve Ekipman Projesi” kapsamında İlimiz Tavas ilçesi sınırlarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerin emek ve zamandan tasarruf ederek daha kârlı bir yetiştiricilik yapmalarını sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Tavas Belediyesine 1 adet Mobil Küçükbaş Hayvan İlaçlama (Yıkama) Makinesi verilmesi, bu hususta Tavas Belediyesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
7- Çardak Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan “Seyyar Selektör Projesi” kapsamında İlimiz Çardak İlçesi sınırları içerisinde hububat tarımında kullanılan tohumlukların hastalık, zararlı ve yabancı maddelerden arındırılarak daha kaliteli ve verimli üretim yapılmasını sağlamak amacıyla; Çardak Ziraat Odası ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
8- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 2023/50 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1055 sokağın güneyinde yer alan trafo alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007228 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
9- Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının “8.22. Enerji Üretim Alanları ve Enerji İletim Tesisleri” hükmüne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1. No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102’nci maddesi uyarınca 12/04/2022 tarihinde çevre düzeni planı değişikliği onaylanmıştır. Onaylanan çevre düzeni planı değişikliğine istinaden Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan uygulama hükümlerinin “3.8.2.4. Enerji Üretim Alanları başlığı altında bulunan 3.8.2.4.5. maddesi ile ilgili hazırlanan Denizli İli 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
10- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, İlbadı Mahallesi, 6703 ada 1 no.lu parselde hazırlanan, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
11- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/03/2023 tarihli ve 41 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6031 ada 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007750 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
  
12- Merkezefendi Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeni Mahallesi, 620 ada 2 no.lu parselde hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
13- Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Pınaryazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3 adet dere güzergahı ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
14- Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi idari sınırlarında, tapunun Gürcan Mahallesi 1614, 1615 ve 1621 no.lu imar adaları ve çevresinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
15- Denizli ili, Çardak ilçesi, Saray Mahallesinde yer alan "Toplu Konut Alanı" sınırı içinde kalmakta olan ve özel mülkiyete ait 289 ada 2 ve 3 no.lu parsellerin "Toplu Konut Alanı" sınırı dışına çıkartılması ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
16- Likos Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına S*** S***’in; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hayriye Mahallesi, 170 ada 102 ve 103 no.lu parsellerde hazırlattığı; 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
17- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/02/2023 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şemikler Mahallesi, 8662 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201004821 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
18- Acıpayam Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Pınaryazı Mahallesi, 152 ada 3 ve 13 no.lu parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007219 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
19- Çardak Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 173 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007216 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
20- Acıpayam Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 262 ada 2-3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201004572 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
21- Bozbıyık Turizm, Tarım, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına E*** B***’ın Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi, 137 ada 57 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
22- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/03/2023 tarihli ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A17A3A/3B paftalar, 8180 ada 1-2 no.lu parsellerin kuzeybatısında bulunan "Park" alanları ve çevresi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007669 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
23- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/03/2023 tarihli ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesinin 23/01/2023 tarihli 2022/2162 Esas 2023/51 Karar sayılı kararı ile hukuken plansız duruma düşen alanda hazırlanan Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Çaybaşı Mahallesi 2248 ada 16 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201007756 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
24- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/03/2023 tarihli ve 2023/46 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 365 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20317860 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
25- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/02/2023 tarihli ve 2023/38 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Kale ve Güzelköy Mahalleleri idari sınırları içerisinde muhtelif imar adaları ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201004533 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
26- Erdel Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Sanayi Ticaret Ltd. Şti adına H*** K***’nun; Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Güney Mahallesi 235 ada 660 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
27-  Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda boş bulunan 1. dereceli daire başkanı kadrosuna R*** Ç***, S*** T*** A*** ve G*** D*** atanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Meclise bilgi verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı. 
 
28- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/04/2022 tarih ve 203 sayılı kararı ile oluşturulan Meclis İhtisas Komisyonlarından “Genel İşler Komisyonu”na 2023 yılı Nisan ayına kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına üye olarak seçilen meclis üyesi M*** G***'ın meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi gereğince adı geçen komisyona aynı partiden olmak üzere yeni üye seçimi yapılmasına ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı.
 
29- Tavas Belediye Meclisinin 02/11/2022 tarihli ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahallesi 20 ada 4, 7 ve 8 no.lu parseller ile 178 ada 104 ve 107 no.lu parsellerle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-20032916 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 
30- Yirmibir Enerji San. ve Tic. A.Ş. vekaleten H*** İ***’nin; tapunun Denizli ili, Çivril ilçesi, Somak Mahallesi, 206 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr