Ana Sayfa Haberler Kiralama İhale İlanı (21/09/2023)

Kiralama İhale İlanı (21/09/2023)

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan; aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
07.09.2023

İ L A N

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti veya sorumluluğu Büyükşehir Belediyemize ait olan;  aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, Denizli Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK OLAN İŞYERLERİ LİSTESİ

S.No

İşin Konusu

Adresi

Muhammen Bedel      (Ay-Yıl)

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kira Süresi/Yıl

1

Eczane

Güzelköy Mah. Şehit Piyade Çavuş İsmail Aka Cad. No:4/C Pamukkale/DENİZLİ

30

3.000,00 TL+KDV

3.240.00 TL

21.09.2023

14:25

3

2

İşyeri

Şirinköy Mah. Merkez Sok. Orta Cami Altı No:256/A Merkezefendi/DENİZLİ

30

500,00 TL

540.00 TL

21.09.2023

14:28

3

3

İşyeri

Gölcük Mah. 11004 Sok. Üzeri (Gölcük 113 Ada 3 Parsel) Acıpayam/DENİZLİ

430

500,00 TL

540.00 TL

21.09.2023

14:31

3

4

Kahvehane-Depo

İnceler Mah. 4001 Sok. No:2 Bozkurt/DENİZLİ

150

1.100,00 TL+KDV

1.188.00 TL

21.09.2023

14:34

3

5

İşyeri

Mehmet Akif Ersoy Mah. 320 Sok. No:17/7 Merkezefendi/DENİZLİ

12

800,00 TL

864.00 TL

21.09.2023

14:37

3

6

İşyeri

Saraylar Mah. 2.Ticari Yol Cad. No:10/1 Eski Balık Pazarı Z/4 Merkezefendi/DENİZLİ

5

200,00 TL

216.00 TL

21.09.2023

14:40

3

7

Çift ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 1 Nolu ATM Yeri (Çift ATM) Merkezefendi/DENİZLİ

12

120.000,00 TL/YIL

10.800.00 TL

21.09.2023

14:43

3

8

ATM Yeri

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı Adliye Karşısı 2 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

92.000,00 TL/YIL

8.280.00 TL

21.09.2023

14:46

3

9

ATM Yeri

Yunusemre Mah. Üniversite Cad. PAÜ Karşısı 4 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

139.500,00 TL/YIL

12.555.00 TL

21.09.2023

14:49

3

10

ATM Yeri

Kervensaray Mah. Yeni Yol Kavşağı Bağbaşı Eski Jandarma Noktası Önü ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

20.000,00 TL/YIL

1.800.00 TL

21.09.2023

14:52

3

11

ATM Yeri

Altıntop Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Belediye Önü 2 Nolu ATM Yeri Merkezefendi/DENİZLİ

6

200.000,00 TL/YIL

18.000.00 TL

21.09.2023

14:55

3

12

ATM Yeri

Deliktaş Mah. Şehit Er Yılmaz Zeren Cad. Denizli Emniyet Müdürlüğü Yanı 1 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

65.000,00 TL/YIL

5.850.00 TL

21.09.2023

14:58

3

13

ATM Yeri

Mehmetçik Mah. İncilipınar Cad. Forum Çamlık Üstü 1 Nolu ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

100.000,00 TL/YIL

9.000.00 TL

21.09.2023

15:01

3

14

ATM Yeri

Bagbaşı Mah. Vatan Bulvarı No:95 Cevat Akşit KYK Yurdu Önü ATM Yeri Pamukkale/DENİZLİ

6

20.000,00 TL/YIL

1.800.00 TL

21.09.2023

15:04

3

15

Baz İstasyonu

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası - Karahasanlı Yüzme Havuzu Tesisi - Bereketler Mah. 518 Ada 1 Parsel - Kurudere Mah. 223 Ada 3 Parsel DENİZLİ

10

62.000,00 TL/3 YIL

1.860.00 TL

21.09.2023

15:07

3

16

Baz İstasyonu

Kumkısık Mah. 217 Ada 7 Parsel Merkezefendi/DENİZLİ

10

15.000,00 TL/3 YIL

450.00 TL

21.09.2023

15:10

3

17

İşyeri

Kınıklı Mah. Kınıklı Cad. No:6 Pamukkale/DENİZLİ

792

1.100,00 TL

1.188.00 TL

21.09.2023

15:13

3

18

Otogar İçi 124 Adet Muhtelif İşyeri

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı No:41 Şehirlerarası Otobüs Terminali (124 Adet İşyeri) Pamukkale/DENİZLİ

3321.05

70.000,00 TL+KDV

75.600.00 TL

21.09.2023

15:16

3

Madde 1.   İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir. 17. ve 18. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılacak 20.000,00 TL (Yirmi bin Türk Lirası) bedel dekontunun ibrazı ile görülebilir veya temin edilebilir.

Madde 2.   İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gün ve saatinden önce aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Encümenine müracaat etmeleri veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış yazılı teklifinde eklendiği dosyayı iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

A.  Gerçek Kişiler;

a.    Tebligat için yerleşim yeri belgesi (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge),

b.    T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    Vekâleten iştirak ediliyor ise noter onaylı vekâletname sureti ile vekile ait nüfus cüzdanı sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

f.     17. ve 18. Sıra İçin, Vergi kurumuna borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

g.    17. ve 18. Sıra İçin, Şirketin 2022 yılına ait cirosunun en az 75.000.000,00 TL olduğuna dair muhasebe evrakı,

h.    17. ve 18. Sıra İçin, 4734 sayılı kanunu’nun 11.Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakın yahut bunlarla irtibatın olmadığına dair şartname ekindeki örneğe uygun beyan.

B.   Tüzel Kişiler;

a.    Tebligat için adres beyanı,

b.    Tüzel kişiliği temsile yetkili olanları da gösterir noter onaylı imza sirküleri sureti, tüzel kişi adına ihaleye müracaat edecek kişinin, tüzel kişinin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname sureti (Belgelerin aslı komisyon tarafından görülecek),

c.    İhale yılı içerisinde alınmış oda sicil kayıt belgesi sureti (Aslı komisyon tarafından görülecek),

d.    Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu,

e.    Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

f.     17. ve 18. Sıra İçin, Vergi kurumuna borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak),

g.    17. ve 18. Sıra İçin, Şirketin 2022 yılına ait cirosunun en az 75.000.000,00 TL olduğuna dair muhasebe evrakı,

h.    17. ve 18. Sıra İçin, 4734 sayılı kanunu’nun 11.Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca terör örgütlerine iltisakın yahut bunlarla irtibatın olmadığına dair şartname ekindeki örneğe uygun beyan.

C.   Ortak girişimler;

Ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık sözleşmesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

Madde 3.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

Madde 4.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.       

             
.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr