Ana Sayfa Haberler Şubat Ayı Meclis Gündemi

Şubat Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Şubat ayı toplantısı 16 Şubat 2024 Cuma günü saat: 16.00’da Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2’de bulunan belediye meclis salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
12.02.2024
1- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Zeytin Sineği (Bactrocera olea) İle Mücadelede Biyoteknik Mücadele Yönteminin Yaygınlaştırılması ve Benimsetilmesi Projesi” kapsamında, proje uygulama alanı içerisinde üreticilerimizin zararlı popülasyonuyla biyoteknik mücadelelerine destek vermek amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesine istinaden Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne DAP gübresi verilmesi, bu hususta Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.


2-
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyemiz arasındaki, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait bölgede bulunan Belediyemiz birimleri arası haberleşme hizmetlerinde kullanılan telsiz röle istasyonu ile ilgili yetki ve sorumlulukları belirlemek için protokol yapmak üzere   Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

3- İlimiz genelinde yapılan alt yapı kazı çalışmalarında, hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için usul ve esaslar hakkında, ilgili alt yapı kurum ve kuruluşları ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı.

4- Finansmanı Dünya Bankası kaynaklarından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansman Alt Projesi” kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün kullanacağı 2.500.000,00 (ikimilyonbeşyüzbin) Avro ek krediye Denizli Büyükşehir Belediyesinin garanti vermesi hususunda karar alınmasına ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı.

5- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının talebine istinaden Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi 195 ada 3-4-9 no.lu parseller ve çevresinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

6- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2024 tarihli ve 27 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi 353 ada 13 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045620 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

7- Sarayköy Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi 250 ada 11 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201036971 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

8- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/11/2023 tarihli ve 2023/171 sayılı kararı ile kabul edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2023 tarihli ve 749 sayılı kararı ile onaylanan;  Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesinde yer alan muhtelif adaların imar hatlarının ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201033421 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 2024/29 sayılı kararının onanması ve itirazların değerlendirilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

9- Sarayköy Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1047, 1049, 1050, 1053, 1054 ve 1297 no.lu parseller  ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045387 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

10- Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi 8997 ada 7 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

11- Sarayköy Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi 156 ada 166 no.lu parsel ve 584 no.lu adanın doğusunda bulunan park alanı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201042008 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

12- Honaz Belediye Meclisinin 07/12/2023 tarihli ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Ovacık Mahallesi 153 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201037684 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

13- Bozkurt Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 2024/1 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Baklankuyucak Mahallesi 148 ada 15 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045118 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

14- Bekilli Belediye Başkanlığının? Denizli ili, Bekilli ilçesi, Bahçeli Mahallesi 135 ada 35­37 no.lu ve 136 ada 48 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

15- Çameli Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çameli ilçesi, Bıçakçı Mahallesi 186 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045127 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

16- Acıpayam Belediye Meclisinin 02/02/2024 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Oğuz Mahallesi 144 ada 1 no.lu ve 145 ada 1 no.lu parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201044845 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

17- Toplu Konut İdaresi Başkanlığının; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, İnceler Mahallesi 301, 302, 303 ve 304 no.lu adalar ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ve 1/2.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

18- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2024 tarihli ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi 187 ve 191 no.lu adalarda yer alan muhtelif parseller ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045979 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

19- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi 1767 ada 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

20- Tavas Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarihli ve 71 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Nikfer Mahallesi, İpburnu Mevkii ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201038577 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

21- DSİ 212. Şube Müdürlüğü’nün; Denizli ili, Tavas ilçesi, Güzelköy Mahallesi 126 ada 172 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

22- FHM Gıda, Tarım, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına M*** Z***’in; Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Yenibağlar Mahallesi 101 ada 59, 85 ve 86 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

23- A*** İ*** K***’in; Denizli ili, Tavas ilçesi, Karahisar Mahallesi 367 ada 61 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlattığı imar planlarının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

24- Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/02/2024 tarihli ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi 239 ada 1 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201045975 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 

25- Denizli ili, Bozkurt ilçesi, Alikurt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan muhtelif parseller ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

26- Merkezefendi Belediye Meclisinin 08/01/2024 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 517 ada 2 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201042260 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr