ASKIDA BULUNAN 18. MADDE UYGULAMALARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PARSELASYON PLANI
30.9.2020 30.10.2020
24.9.2020
2965 Sayılı Karar
Denizli İli, Bozkurt ilçesi, Bozkurt Mahallesi, 3828 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan parselasyon planı Büyükşehir Belediye Encümeninin 24/09/2020 tarih 2965 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr