ASKIDA BULUNAN 18. MADDE UYGULAMALARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PARSELASYON PLANI
22.7.2022 20.8.2022
7.7.2022
939 Sayılı Karar
Denizli ili, Çameli ilçesi, Bıçakçı Mahallesi, 123 ada 20 no.lu ve 143 ada 15 no.lu parsellerde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine ait parselasyon planı Denizli Büyükşehir Belediye Encümeninin 07/07/2022 tarih ve 939 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
12.8.2022 12.9.2022
4.8.2022
1005 Sayılı Karar
Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Kaklık Mahallesi 232 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu 277 ada 1, 2, 3 no.lu, 280 ada 1 no.lu, 282 ada 1, 2, 3 no.lu, 284 ada 1, 2 no.lu, 351 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no.lu, 356 ada 1, 2 no.lu, 357 ada 1 no.lu, 361 ada 1, 2 no.lu, 362 ada 1, 2 no.lu, 365 ada 1 no.lu, 366 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 no.lu, 367 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no.lu, 368 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 no.lu, 370 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no.lu, 429 ada 1 no.lu, 429 ada 200 no.lu, 447 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no.lu, 448 ada 1 no.lu, 449 ada 1 no.lu, 450 ada 1, 2, 3, 4 no.lu, 451 ada 1 no.lu, 452 ada 3, 5, 7 no.lu, 453 ada 37, 39, 40, 41, 42 no.lu, irtifak parseli olan 284 ada 3 no.lu ve kadastro paftasında dere olan alandan ihdasen Maliye Hazinesinin adına tescil edilecek olan ihdas parseli ile ilgili hazırlanan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan parselasyon planı, Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 04.08.2022 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr