ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
25.4.2022 25.5.2022
18.4.2022
229 Sayılı Karar
Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Aşağı Mahallesi, 899 ada, 7-8 no.lu parseller ile Pınaryazı Mahallesi, 106 ada, 1 no.lu parselin kuzeydoğusunda kalan alan ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20262670 ve UİP-20935915 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarihli ve 229 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
26.4.2022 26.5.2022
18.4.2022
215 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, 436 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20570161 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
26.4.2022 26.5.2022
18.4.2022
227 Sayılı Karar
Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar/Güney Mahallesi, 254 ada, 4 no.lu parsel, 305 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 no.lu parseller ve 306 ada, 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20276478 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
27.4.2022 27.5.2022
18.4.2022
232 Sayılı Karar
Güney ilçesi, Yeni Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 349 ada, 1 parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20056860 ve NİP-20237897 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2022 tarihli ve 232 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
23.5.2022 23.6.2022
16.5.2022
280 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 701 ada 1 parsel ile 654 ada 1 parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20517317, NİP-20885314 ve UİP-20566879 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2022 tarihli ve 280 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
23.5.2022 23.6.2022
16.5.2022
276 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 155 ada, 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20235997 ve UİP-20737289 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2022 tarihli ve 276 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
24.5.2022 24.6.2022
16.5.2022
275 Sayılı Karar
Denizli ili, Baklan ilçesi, Merkez Mahallesi, 7581 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20935442, UİP-20472588 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr