ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
604 Sayılı Karar
Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 374 ada 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20543460 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve NİP-20758751 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 604 sayılı kararıyla onaylanmıştır
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
603 Sayılı Karar
S.S. Tavas Kızılca Leblebiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin; Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Kızılca Mahallesi, 12818 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20337751, NİP-20556361 ve UİP-20864987 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 603 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
Sayılı Karar
Ahmet KESKİN ve Tuğsan Tuğla Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Akhan Mahallesi, 310 ada, 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20226306 ve NİP-20944950 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 609 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
610 Sayılı Karar
Denizli ili, Serinhisar ilçesi, tapunun Pınarcık Mahallesi, 135 ada, 19 ve 20 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20569270 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 610 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
615 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayhan Mahallesi, 112 ada, 14 no.lu parsel ve çevresinde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20860133 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve UİP- 20315460 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 615 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
621 Sayılı Karar
Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 286 ada, 34 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20023517 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve UİP-20862443 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 621 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
27.10.2021 29.11.2021
18.10.2021
605 Sayılı Karar
Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 318 ada, 1 no.lu parselde hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20781696 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım ve UİP-20935924 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 605 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
1.11.2021 1.12.2021
18.10.2021
593 Sayılı Karar
Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20698277 ve KUİP-20815352 plan işlem numaralı, 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 593 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2.11.2021 2.12.2021
18.10.2021
595 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi ve Üzerlik Mahalle sınırları içerisinde yer alan, M22A12D paftasında kalan 154 KV Denizli Batı 380 TM İrtibat Hatlarına ait güzergah ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20402025 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 595 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2.11.2021 2.12.2021
18.10.2021
599 Sayılı Karar
11.07.2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte “Kırsal Yerleşik Alanlar” ile ilgili getirilen tanımlar doğrultusunda Denizli İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin “Tanımlar” ve “Uygulama Hükümleri – Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanları” başlıklı bölümünde yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20795351 plan işlem numarası ile kayıtlı Denizli ili 1/25.000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliği
2.11.2021 2.12.2021
18.10.2021
600 Sayılı Karar
Denizli ili, Çal ilçesi, Selcen Mahallesi, 244 ada, 3 no.lu parsel, 248 ada, 1 no.lu parsel ve 170 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20490698 / NİP-20958260 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ilavesi ve değişikliği
5.11.2021 6.12.2021
18.10.2021
607 Sayılı Karar
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 446 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, tapunun Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi 195 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile tapunun Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi 436 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20122198, NİP-20201635 ve UİP-20498742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu Denizli ili, tapunun Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi 436 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 607 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr