ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
5.1.2023 6.2.2023
19.12.2022
796 Sayılı Karar
Abdullah TAŞDAN’ın; Denizli ili, , Pamukkale ilçesi, Uzunpınar Mahallesi, 344 ada, 33 no.lu parsel ile ilgili hazırlattığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20584842, NİP-20980141 ve UİP-20901606 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2022 tarihli ve 796 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
16.1.2023 16.2.2023
19.12.2022
790 Sayılı Karar
Denizli ili, Baklan ilçesi, Merkez ve Boğaziçi Mahalleleri ile ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20890197 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-20863016 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
31.1.2023 3.3.2023
23.1.2023
49 Sayılı Karar
Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, M21b15c4c pafta, 165 ada, 121 no.lu parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NİP-201002963, UİP-201002962 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planı
1.2.2023 3.3.2023
23.1.2023
52 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 372 ada 1 no.lu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının UİP-201003155 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 23/01/2023 tarihli ve 52 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr