ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
165 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, M22A16D3C Pafta, 7822 ada, 1 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-886,501 Plan işlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2020 tarihli 165 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
180 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 adanın kuzeyinde bulunan yaklaşık 0.6 ha alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,147 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17/02/2020 tarih ve 180 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
182 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Muratdede Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Yeşilyurt Mahallesi, M22A22A pafta, 4532 ada, 6-7 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1014,184 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17/02/2020 tarih ve 182 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
179 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 239 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile 7796 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP- 1014, 185 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 886, 500 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
160 Sayılı Karar
Mehmet Tahir SARIKAYA’nın, tapuda Denizli İli, Tavas İlçesi, Orta Mahalle, M22-D-17D pafta, 349 ada, 70, 71, 72 ve 73 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1306,13 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/02/2020 tarihli ve 160 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
173 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Deliktaş Mahallesi sınırları içerisinde, M22a22b3b Pafta, 4363 Ada 1 Parsel, 4362 Ada 1 no.lu, 4361 Ada 1 no.lu 4361 Ada 2 no.lu ve 4360 Ada 1 no.lu parseller (Üçgen Çarşısı) ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-759,639 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 173 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
154 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının çevresine yönelik hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35166,2 ve NİP-1014,178 ve UİP-886,485 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarihli ve 767 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan imar planlarına askı süreci içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarihli ve 154 sayılı kararı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı uygun görülerek onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
178 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C pafta, 641 nolu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,148 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
157 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Eskihisar Mahallesi, 2359 no.lu parselle ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,146 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2.3.2020 21.5.2020
2020-02-17
181 Sayılı Karar
Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada, 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,149 Plan İşlem Numarası ile kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/02/2020 tarih ve 181 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
25.3.2020 2.6.2020
2020-03-16
217 Sayılı Karar
Çivril Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Denizli İli, Çivril İlçesi, tapunun Yukarı Mahallesi, 1295 ada 59 nolu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-20982898 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/03/2020 tarih ve 217 kararıyla onaylanmıştır.
27.3.2020 2.6.2020
2020-03-16
214 Sayılı Karar
Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün talebi üzerine hazırlanan Denizli İli Kent Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına plan notu eklenmesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-20860434 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/03/2020 tarihli ve 214 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr