ASKIDA BULUNAN İMAR PLANLARI

(3194 sayılı İmar Kanununun 8'inci maddesi gereği)

ASKI TARİHLERİ KARAR KONU PLAN
2019-12-27 2020-01-27
2019-12-16
776 Sayılı Karar
Denizli İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına plan notları eklenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35166,4 plan işlem numaralı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
2019-12-27 2020-01-27
2019-12-16
772 Sayılı Karar
İlimiz, Merkezefendi İlçesi, Mehmet Akif Ersoy ve Muratdede Mahalleleri sınırlarında (tapuda Bereketler, Esentepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde) M22A22A no.lu paftasında Zindan ve Koru Deresinin çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-35166,3 NİP-1014,177 ve UİP-886,484 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/12/2019 tarih ve 772 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2019-12-30 2020-01-28
2019-12-16
787 Sayılı Karar
Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş Mahallesi, Ağapınarı Mevkii, M22B17D pafta, 2062 nolu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-15965,10 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/12/2019 tarihli ve 787 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
66 Sayılı Karar
Serinhisar Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanan Denizli İli, Serinhisar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 168 ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-10883,7 Plan İşlem Numaralı, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2019 tarih ve 696 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2020 tarih ve 66 sayılı kararı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülerek onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Çakmak Mahallesi, 475 ada, 1 nolu parselin doğusunda kalan alan ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP- 35166,7 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, NİP- 1014,182 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 886,490 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 83 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
Sayılı Karar
Denizli İli, Çal İlçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada, 119-125-242-246 ve 247 nolu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP- 4343,1 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 64 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
80 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, As. Değirmenönü Mahallesi, 346 ada 41 no.lu parselde hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-1013,144 plan işlem numaralı 1/5.000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 80 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
62 Sayılı Karar
Bereket Enerji Üretim A.Ş. ve Tümaş Mermer Sanayi Tic. A.Ş. ile Ceyhan SALDANLI’nın, tapuda Merkezefendi İlçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada, 129-130-132 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-30213,1 plan işlem numarası ile kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2020 tarihli ve 62 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b bendi”ne göre 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
63 Sayılı Karar
Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Denizli İli, Pamukkale İlçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP-1013,142 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2020 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-21 2020-02-19
2020-01-13
74 Sayılı Karar
Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 248 ada 1-2-3-17 no.lu parsellerde hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın NİP-40691 Plan İşlem Numarasıyla kayıtlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve UİP-40694,1 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 80 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
79 Sayılı Karar
Merkezefendi İlçesi, Göveçlik Mahallesi, 188 ada 1 no.lu parselde, NİP:1014,181 PİN numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP:886,489 PİN numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22/01/2020 tarih ve 79 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
58 Sayılı Karar
Acıpayam İlçesi, Alcı Mahallesi, Yağcı Bağı Mevkii, 2179 nolu parselle ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-35166,5 ve NİP-40687 Plan İşlem Numaralı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih 58 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
65 Sayılı Karar
Pamukkale İlçesi, Kınıklı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 16 L-IV pafta, 1781 ada 21 nolu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-1013,143 Plan İşlem Numaralı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğin Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih 65 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
78 Sayılı Karar
Acıpayam İlçesi, Yeni Mahallesi, 27-25-2B, 27-25-E pafta, 774-775 nolu imar adaları ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın NİP-35166,6 ve NİP-3135,33 Plan İşlem Numaralı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih 78 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
73 Sayılı Karar
Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3170 ada, 1 no.lu parselde Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın UİP-759,634 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 73 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
88 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “Katı Atık Entegre Tesisi Alanı” nda plan hükmü belirlenmesi ile ilgili /1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanıştır.
2020-01-22 2020-02-20
2020-01-13
86 Sayılı Karar
Denizli İli, tapunun Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesi, Gencer Kızılsu Mevkii, 260 ada 33 parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
2020-01-23 2020-02-21
2020-01-13
81 Sayılı Karar
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Bereketler Mahallesi, 1060 ve 814 no.lu parseller ile Merkezefendi İlçesi, Künarlar Mahallesi, 1695 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın NİP- 35166,9 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, NİP- 1014,183 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 886,493 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 13/01/2020 tarih ve 81 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
2020-01-27 2020-02-25
2020-01-13
87 Sayılı Karar
Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yenişehir Mahallesi, Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi ile 39. Sokak kesişiminde bulunan orta refüjün kapatılması için yapılan projenin imar planına işlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-886,492 Plan işlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2020 tarihli ve 87 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr