Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yücel ARAZSU
Kırsal Hizmetler Dairesi BaşkanıGÖREV TANIMI
a) Kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak,
b) Tarımsal yapılar ve sistemlerle ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
c) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesiyle ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
ç) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapmak/yaptırmak,
d) Hayvancılığı destekleme projeleri yapmak/yaptırmak,
e) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve ortam sağlanması konusunda desteklenmesi amaçlı projeler yapmak/yaptırmak,
f) Tarım ürünleri yetiştiriciliği ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
g)Tarım ve hayvancılık konusunda eğitim ve yayın çalışmaları ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
h) Tarım ve hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak/yaptırmak,
ı) Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak/yaptırmak,
i) Tarım ve hayvancılık konusunda mali destek projeleri çalışmaları yapmak,
j) İklim değişikliğinin tarım ve hayvancılığa etkilerini en aza indirgemeye yönelik destekleme projelerini, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile eş güdümlü olarak yapmak/yaptırmak,
k) Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal altyapılarda kullanılmasına yönelik destekleme projeleri yapmak/yaptırmak,
l) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr