Ana Sayfa Belediyemiz Meclis Kararları

Meclis Kararları

Yıl :
Ay :


TarihKarar NoKonusuKarar Özeti
13-04-2024156Diğer KonularEmeklilere ve doğum yapanlara verilecek nakdi yardımın esas ve usullerinin görüşülmesi ile buna ilişkin yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin ele alınması hususuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Grup Başkan Vekili Osman Bartal'ın yazılı önergesinin, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024155Diğer Konular5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre hazırlanarak ekte sunulan, Belediyemizin 2023 yılı Faaliyet Raporu 2 oy çekimser, 49 oy yeterli görmeyen, 15 oy yeterli gören olmak üzere 13/04/2024 tarihinde karara bağlanmıştır.
13-04-2024154Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesinin 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin incelendiğine dair 11/03/2024 tarihli Denetim Komisyonu Raporu, 13/04/2024 tarihinde Meclisin bilgisine sunulmuştur.
13-04-2024153Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantılarına ilişkin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu 14/05/2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince, Denizli Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yetkili kılınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024152Diğer KonularPeraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantılarına ilişkin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu 14/05/2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince, Denizli Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yetkili kılınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024151Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantılarına ilişkin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu 14/05/2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince, Denizli Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yetkili kılınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024150Diğer KonularDenizli Büyükşehir Belediyesi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantılarına ilişkin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu 14/05/2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince, Denizli Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yetkili kılınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024149Diğer KonularBeltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantılarına ilişkin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu 14/05/2019 tarih ve 44335722 sayılı yazısı gereğince, Denizli Büyükşehir Belediyesinin pay sahibi olduğu şirketlerin yapılacak genel kurullarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmeye ve gündemlerindeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yetkili kılınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024148Diğer Konular375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15'inci maddesi hükümleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 6289 sayılı Kanun'un 22'nci maddesi ile değişik "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belediyemizin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesi ve 3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme"nin "Dördüncü Bölüm" başlığı altında yer alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin "Sosyal Denge Tazminatı" başlıklı 1'inci maddesi uyarınca Belediyemizde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası ile belirlenecek çerçeve içerisinde Belediyemiz adına sözleşme yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na yetki verilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024147Diğer KonularMeclis toplantılarının sesli veya görüntülü cihazlarla kayda alınmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024146SeçimYağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 4 asıl, 2 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024145SeçimUluslararası Tarım Şehirleri Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 2 asıl, 1 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024144SeçimEge Belediyeler Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 1 asıl, 1 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024143SeçimTürk Dünyası Belediyeler Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 3 asıl, 2 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024142SeçimEnerji Kentleri Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 3 asıl, 2 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024141SeçimSağlıklı Kentler Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 3 asıl, 2 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024140SeçimTarihi Kentler Birliğine süresi Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olmak üzere gizli oyla 3 asıl, 2 yedek üye seçilmesi hususunun, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
13-04-2024139Seçima) Meclis ihtisas komisyonlarının; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Hukuk Komisyonu" olarak 6 (altı) komisyon kurulmasına, b) Komisyonların 5 (beş) üyeden oluşmasına, c) Komisyonların görev sürelerinin 1 (bir) yıl olmasına, işaretle oylama neticesinde 13/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. d) İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.
13-04-2024138SeçimEncümen üyeliğine; Tarık Boyar, Levent özel, ömer Türkyılmaz, Ercan Usta ve Bayram Bilgin 13/04/2024 tarihinde 1 (bir) yıl süreyle seçilmişlerdir.
13-04-2024137SeçimKatip üyeliğine; Mahinur Dingil ve Müjgan Köklü Sezmiş, yedek katip üyeliğine de; Yahya Söylemez ve Hakan Fakıoğlu 13/04/2024 tarihinde 2 (iki) yıl süreyle seçilmişlerdir.
13-04-2024136SeçimMeclis 1. Başkan Vekilliğine; Ali Marım, Meclis 2. Başkan Vekilliğine de; Nurgül Kabukçu 13/04/2024 tarihinde 2 (iki) yıl süreyle seçilmişlerdir.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr