Ana Sayfa Kurumsal Daire Başkanlıkları Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

 


GÖREV TANIMI
a) Muhtarların bilgilerini tutmak,
b) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma
işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
c) Muhtarların mefruşat vb. ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı olmak,
ç) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik
ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
d) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca
muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
e) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme
işlemek,
f) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı,
olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,
g) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
ğ) Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
h) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikayet, öneri vb.
konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
ı) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar
çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
i) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak
ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
j) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları
yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
k) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler , teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu
ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,
l) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak
edişlerini onaylamak,
m) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri
yapmak veya yaptırmak,
n) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda
koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları
yapmak,
o) Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını
belirlemek,
ö) Yürütülecek faaliyetler sırasında daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde
çalışmalarını yürütmek,
p) Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek
cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
r) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr