Ana Sayfa Belediyemiz Yönetim Sistemleri Politikamız

Yönetim Sistemleri Politikamız
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak; misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte,

 • Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli, dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,
 • Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek,
 • Güler yüzlü hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı yaklaşımımızla paydaşlarımızın istek ve şikâyetlerine kısa sürede etkin çözümler üretmek,
 • Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz çevresel etkilerini, kirletmeyi ve kaza risklerini önlemek,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin tüketimini en aza indirip halkın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ve ekosistem ile beraber biyoçeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji amaçları ve hedefleri gerçekleşmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlayarak enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için tasarım çalışmaları desteklemek,
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken çalışanlarımızda işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılarken faaliyetlerimizde oluşabilecek iş kazası tehlikelerini ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin de fikirlerinin alındığı çalışan katılımcı bir yaklaşımı benimsemek,
 • Belediyemizde yer alan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini sağlayarak risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almak ve bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde yönetim sistemleri ile ilgili yasal şartları takip etmek ve bunlarla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, gerekli kaynakları sağlamak,
 • En iyi şekilde hizmet verebilmek için; iç ve dış kaynaklı tüm faaliyetlerimiz ile ilgili riskleri belirleyip sınıflandırmak, bu risklerle ilgili tedbirleri alıp fırsatları belirleyip hizmetlerimizin kalitesini yükselterek sürekliliğini sağlamak,
 • Kalitemizden ödün vermeden daha iyiye ulaşmak için ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 31000 ve ISO 50001 yönetim sistemleri ile ilgili farkındalığı artırarak standart şartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde geliştirmek

  Temel Politikamızdır.

   


+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr